Materiały pomocnicze do kursów specjalistycznych - E-biblioteka - Centrum Szkolenia Policji

E-biblioteka

Materiały pomocnicze do kursów specjalistycznych

 

 

 

 

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności w zakresie zasad bezpiecznego konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej na magistralnych, wewnątrzwojewódzkich i lokalnych trasach kurierskich, wprowadzonego decyzją nr 76 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 20). Zawiera omówienie zasad konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej, przeprowadzania konwoju, dokumentowania czynności, a także przedstawienie struktur i zasad funkcjonowania Wydziału Poczty Specjalnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Celem niniejszych materiałów jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej.

 

POBIERZ

 

 

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności pozoranta, wprowadzonego decyzją nr 266 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2010 r. (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 63), kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących, wprowadzonego decyzją nr 113 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 marca 2014 r. (Dz. Urz. KGP poz. 23) oraz kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowych, wprowadzonego decyzją nr 245 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lipca 2014 r. (Dz. Urz. KGP poz. 50).

Zawiera kluczowe wiadomości oraz opis podstawowych ćwiczeń, które pomogą przygotować się policjantowi do trudnej roli pozoranta.

Celem niniejszych materiałów jest doskonalenie umiejętności w zakresie pozoracji, która jest bardzo dynamicznym i technicznie trudnym elementem tresury psów w zakresie ćwiczeń obrończych.

 

POBIERZ

 

 

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do badań osmologicznych, wprowadzonego decyzją nr 523 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 1).

Zawiera omówienie zasad doboru psów do tresury, schemat organizacji kursu, a także szczegółowy przebieg szkolenia psów i zasady oceniania postępów w tresurze.

Celem niniejszych materiałów jest przedstawienie ćwiczeń z tresury praktycznej umożliwiających wyrobienie u psa odruchów warunkowych zapewniających maksymalną sprawność użytkową, a w konsekwencji bezbłędną pracę w procesowych badaniach osmologicznych.

 

POBIERZ

 

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna, wprowadzonego decyzją nr 471 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 7, z późn. zm.).

Zawiera podstawy prawne kierowania ruchem drogowym, jak również gesty i sygnały występujące w czasie kierowania ruchem na skrzyżowaniu.

Opracowanie stanowi teoretyczne wprowadzenie do tytułowego zagadnienia, mające służyć pomocą w trakcie realizacji zadań służbowych wykonywanych nie tylko przez policjantów ruchu drogowego, ale też przez policjantów komórek patrolowo-interwencyjnych.

 

POBIERZ

 

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego w zakresie kontroli tachografów cyfrowych, wprowadzonego decyzją nr 848 Komendanta Głównego Policji z dnia           30 listopada 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 22, poz. 168) oraz do kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna, wprowadzonego decyzją nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 7).

 

Opracowanie stanowi swoiste vademecum z zakresu kontroli pojazdów wyposażonych w tachografy cyfrowe. Przeznaczone jest dla policjantów doskonalących swoją wiedzę i umiejętności zawodowe na kursach specjalistycznych w zakresie kontroli tachografów cyfrowych oraz w zakresie ruchu drogowego – część szczególna.

 

POBIERZ

 

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do wszystkich rodzajów kursów realizowanych w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Zawiera m.in. charakterystykę wybranych ras psów, omówienie ich przydatności tresurowej oraz zasad doboru do służby w Policji. Przedstawia reguły higieny pracy z psami, pielęgnację, sposób żywienia, podstawy anatomii i fizjologii, a także choroby psów.

Celem niniejszych materiałów jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej kynologii policyjnej.

 

POBIERZ

 

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla przewodników psów do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich, wprowadzonego decyzją nr 270 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 września 2012 r. (Dz. Urz. KGP poz. 47, z późn. zm.).

Zgromadzone w niej treści przybliżą również tematykę użycia psa służbowego do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich policjantom jednostek terenowych.

W opracowaniu główna uwaga została skupiona na szkoleniu przewodnika i tresurze psa oraz wskazaniu miejsca występowania zapachu zwłok ludzkich.

 

POBIERZ

 

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna, wprowadzonego decyzją nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 7, z późn. zm.)

Celem publikacji jest przybliżenie funkcjonariuszom tematyki transportu drogowego, co pozwoli na zwiększenie efektywności i sprawności realizowanych przez nich czynności kontrolnych w ramach obowiązków służbowych.

 

 

POBIERZ

 

Publikacja stanowi materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna wprowadzonego decyzją nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. KGP poz. 7, z poźn. zm.).

 

Opracowanie jest skierowane do policjantów zajmujących się kontrolą stanu technicznego pojazdów w warunkach diagnostyki drogowej.

 

POBIERZ