Wydawnictwa

O wydawnictwie

Działalność Wydziału Wydawnictw i Poligrafii

Wydział Wydawnictw i Poligrafii prowadzi bieżącą obsługę Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także działalność wydawniczą na potrzeby procesu dydaktycznego oraz na rzecz innych jednostek organizacyjnych Policji, jak również instytucji i służb związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku prawnego. Wydawane publikacje dotyczą głównie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa, a także specjalistycznej wiedzy policyjnej, np. zapobiegania i zwalczania przestępczości, taktyki i technik interwencji, prewencji, techniki kryminalistycznej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, kynologii, bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych, wyszkolenia strzeleckiego, minerstwa i pirotechniki, historii i tradycji Policji.  
Istotnym elementem wsparcia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy jest również „Kwartalnik Policyjny”, czasopismo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, wydawane od 2007 r.


Wybrane publikacje Centrum Szkolenia Policji w Legionowie są dostępne na stronach:

 Materiały dydaktyczne


 Materiały pomocnicze do kursów specjalistycznych


 Wybrane publikacje książkowe


 Kwartalnik

 

Powrót na górę strony