Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe materiały dydaktyczne CSP

Data publikacji 16.06.2020

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wydało kolejne publikacje, które mogą być przydatne dla policjantów uczestniczących w szkoleniu zawodowym podstawowym i wybranych kursach specjalistycznych.

„Materiały Dydaktyczne” nr 197

Andrzej Łopuszyński, Poszukiwania osób zaginionych

W publikacji przedstawiono zagadnienia obejmujące poszukiwanie osób zaginionych, postępowanie w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości oraz system Child Alert uruchamiany w związku z zaginięciem dziecka.

W opracowaniu przywołano także przepisy regulujące przedmiotową problematykę oraz wybrane przypadki poszukiwania osób.

Publikacja dostępna na stronie:

http://csp.edu.pl/csp/e-biblioteka/1184,Materialy-Dydaktyczne.html

„Materiały Dydaktyczne” nr 198

Konrad Lubryczyński, Szkolenie psa jako środka przymusu bezpośredniego

Publikacja zawiera informacje o rasach, sposobie szkolenia, doskonalenia sprawności użytkowej oraz wykorzystaniu psów służbowych Policji jako środka przymusu bezpośredniego.

Krótko scharakteryzowano również kursy specjalistyczne dla przewodników psów patrolowych, patrolowo-tropiących oraz do działań antyterrorystycznych, przygotowujące przewodników do wykonywania czynności służbowych z psem jako środkiem przymusu bezpośredniego.

W opracowaniu przedstawiono także przepisy regulujące wykorzystanie psa służbowego jako środka przymusu bezpośredniego.

Publikacja jest dostępna w Centralnej Bibliotece Policyjnej CSP.

„Materiały Dydaktyczne” nr 199

Wojciech Nawrocki, Policja walce z uprawą konopi. Charakterystyka, zastosowanie, prawo, statystyka

W publikacji omówiono najważniejsze pojęcia związane z przeciwdziałaniem narkomanii, przedstawiono charakterystykę i zastosowanie konopi, zaprezentowano najważniejsze informacje na temat upraw tej rośliny, także w kontekście przepisów prawa, oraz opis działania marihuany. Ponadto podano dane statystyczne dotyczące zabezpieczenia ilości ziela konopi i marihuany przez polską Policję w latach 2017–2019, a także przytoczono wybrane pytania zadawane laboratorium kryminalistycznemu przez komendę wojewódzką Policji.

Publikacja dostępna na stronie:

http://csp.edu.pl/csp/e-biblioteka/1184,Materialy-Dydaktyczne.html

Materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych:

M. Lis-Walewska, Mandaty karne za wykroczenia na wodach

Opracowanie jest poradnikiem przedstawiającym katalog istotnych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w żegludze śródlądowej oraz godzących w racjonalną gospodarkę rybacką. Zostało przygotowane w sposób przejrzysty, z podaniem kwalifikacji prawnej czynu zabronionego oraz wysokości grzywny, którą funkcjonariusz Policji może nałożyć w drodze mandatu karnego na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Publikacja dostępna na stronie:

http://csp.edu.pl/csp/e-biblioteka/2967,Materialy-pomocnicze-do-kursow-specjalistycznych.html

Powrót na górę strony