Projekty unijne

Międzynarodowy projekt edukacyjny

W dniach 17-19.02.2015 r. przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji z Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anną Rosół na czele oraz przedstawiciel Centralnego Biura Śledczego Policji wzięli udział w konferencji otwierającej projekt pn. „Doskonalenie kompetencji policjantów w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych z uwzględnieniem substancji psychoaktywnych”, implementowany w ramach programu ISEC.

     Jest on realizowanych przez Departament Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej wraz z krajami partnerskimi: Polską i Łotwą. W trakcie konferencji poszczególni partnerzy projektu przedstawili systemy szkolenia policyjnego w swoich krajach, procedury dotyczące tworzenia programów nauczania oraz doświadczenia związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Ustalono również wstępny harmonogram międzynarodowych działań projektowych, obejmujący wizyty studyjne przedstawicieli policji litewskiej w Centrum Szkoleni Policji w Polsce oraz w szkole policji na Łotwie.   

Renata Cedro WP

zdj. st. asp. Grzegorz Czarnecki ZSK        

Powrót na górę strony