Program Leonardo da Vinci

Wydawnictwo podsumowujące projekt

Nakładem wydawnictwa Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ukazała się publikacja „Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metod tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych.”

     Książka stanowi podsumowanie udziału w projekcie mobilności VETPRO pn. „Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metod tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych” w ramach programu Leonardo da Vinci.

     W projekcie uczestniczyła grupa 12 funkcjonariuszy z Zakładu Kynologii Policyjnej CSP mających bezpośredni kontakt z psami służbowymi oraz prowadzących szkolenia z zakresu tresury psów i kształcenia przewodników.

     Partnerami zagranicznymi projektu byli: Sektor Kynologii, Hodowli Psów Służbowych i Szkolenia Przewodników Psów Służbowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii, Centrum Szkolenia Psów Służbowych w Estonii i Ośrodek Szkolenia Psów i Identyfikacji Śladów Zapachowych na Litwie. 

     Uczestnicy projektu, którzy są autorami publikacji, w syntetyczny sposób przedstawiają w opracowaniu korzyści wynikające z jego realizacji, a wśród nich m.in. zapoznanie się z dobrymi praktykami i rozwijanie umiejętności, a także poznanie procesu naboru i szkolenia psów służbowych oraz ich funkcjonowania i używania w służbie prewencyjnej w krajach partnerskich.

     Podkreślają, że zebrane doświadczenia pozwolą kadrze dydaktycznej CSP na wdrażanie nowych elementów szkoleniowych wykorzystywanych podczas zajęć tresurowych, a wiedza zdobyta od partnerów zagranicznych będzie przekazywana instruktorom oraz przewodnikom psów służbowych, którzy uczestniczą w kursach specjalistycznych. Natomiast nawiązanie kontaktów roboczych z ośrodkami realizującymi szkolenia przewodników psów służbowych z pewnością przełoży się na obopólne korzyści wynikające z dalszej współpracy.

     Egzemplarze publikacji, będącej materialnym efektem udziału w projekcie, zostały przekazane m.in. do Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich Policji, szkół Policji oraz do współpracujących z CSP szkół średnich z klasami o profilu policyjnym.

Monika Irzycka Wydział Wydawnictw i Poligrafii

Pliki do pobrania

  • 16.89 MB
Powrót na górę strony