Program Leonardo da Vinci

Kynologia służbowa w Estonii – wymiana doświadczeń

Funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji gościli w Centrum Szkolenia Psów Służbowych Policji i Straży Granicznej, działającym w strukturach organizacyjnych Estońskiej Akademii Bezpieczeństwa. Wizyta odbyła się w ramach projektu zatwierdzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Programu Leonardo da Vinci, pn. „Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metody tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych.”

 

     Wymiana doświadczeń związanych z kształceniem przewodników psów służbowych oraz tresurą psów w Policji pozwoli na poszerzenie wiedzy obejmującej problematykę kynologii policyjnej. Wiedza z zakresu taktyki i technik użycia psów służbowych stosowanych przez estońskich przewodników podczas ćwiczeń obrończych, jak i w trakcie tropienia śladów, przeszukania terenu, czy też wyszukiwania zapachów narkotyków, zostanie wykorzystana w procesie przygotowania polskich funkcjonariuszy. 

     Udział w edukacyjnych projektach europejskich umożliwia wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, skutkuje podniesieniem kompetencji nauczycieli policyjnych – jest doskonałą formą doskonalenia zawodowego.

Mariusz Prokopczyk ZKP

zdj. ze zbiorów ZKP

Powrót na górę strony