Program Leonardo da Vinci

Specjaliści od kynologii służbowej

Funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach zdobywali wiedzę oraz dzielili się doświadczeniami w obszarze związanym ze szkoleniem przewodników psów służbowych i tresurą psów w Policji, w Sektorze Kynologii, Hodowli Psów Służbowych i Szkolenia Psów Służbowych, działającym w strukturach organizacyjnych Policyjnego Departamentu Bezpieczeństwa Ministra Spraw Wewnętrznych Bułgarii.

     Wyjazd został zorganizowany w dniach 11 - 17 maja br., w ramach projektu zatwierdzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Programu Leonardo da Vinci, pn. Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń  w zakresie metody tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia  zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych.

     Realizacja tego przedsięwzięcia, to doskonała sposobność na dokonanie wymiany doświadczeń z policją w kraju partnera, a także możliwość podniesienia jakości kształcenia policjantów – przewodników psów służbowych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w oparciu o wypracowane podczas wizyt dobre praktyki.

     Kolejne wyjazdy związane z realizacją projektu odbędą się w Ośrodku Szkolenia Psów i Identyfikacji Śladów Zapachowych, funkcjonującym w strukturach organizacyjnych Litewskiego Centrum Kryminalistycznego (Litwa) oraz w Centrum Szkolenia Psów Służbowych, działającym w strukturach organizacyjnych Estońskiej Akademii Bezpieczeństwa (Estonia).

 

mł. insp. Marek Hańczuk – Kierownik ZKP

zdj. ze zbiorów ZKP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powrót na górę strony