Program Leonardo da Vinci

Projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci zatwierdzony!

Złożony przez Centrum Szkolenia Policji projekt mobilności pn. "Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metody tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych" został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Programu Leonardo da Vinci.

 

 

Projekt otrzymał bardzo wysoką ocenę dwóch niezależnych ekspertów – 95 na 100 pkt możliwych do uzyskania. W przedsięwzięciu, którego realizacja zaplanowana jest na 2014 rok uczestniczyć będą nauczyciele policyjni Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Partnerami są:

–   Ośrodek Szkolenia Psów i Identyfikacji Śladów Zapachowych, działający w strukturach organizacyjnych Litewskiego Centrum Kryminalistycznego (Litwa),

–   Centrum Szkolenia Psów Służbowych, działający w strukturach organizacyjnych Estońskiej Akademii Bezpieczeństwa (Estonia),

–  Sektor Kynologii, Hodowli Psów Służbowych i Szkolenia Psów Służbowych, działający w strukturach organizacyjnych Policyjnego Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw   Wewnętrznych Bułgarii.

     Głównym celem projektu jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi w obszarze związanym ze szkoleniem policjantów –przewodników psów służbowych i tresurą psów w Policji.

     Specyficzne cele projektu obejmują:

–   podniesienie jakości kształcenia policjantów – przewodników psów służbowych poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w oparciu o wypracowane podczas wizyt dobre praktyki,

–   zaangażowanie do współpracy nauczycieli szkół policyjnych specjalizujących się w szkoleniach przewodników psów służbowych i tresurze psów w celu stworzenia przyszłych trwałych partnerstw,

–   porównanie obowiązujących przepisów i systemów kształcenia w obszarze kynologii służbowej, obowiązujących w krajach partnerskich, celem ich przyszłej ewentualnej unifikacji,

–   podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu w zakresie nowych metod tresury psów poszczególnych specjalizacji, celem przeniesienie innowacyjnych rozwiązań na grunt polski,

–   podniesienie umiejętności językowych uczestników projektu, co umożliwi utrzymanie trwałych kontaktów z partnerami zagranicznymi, jak również korzystanie z obcojęzycznej literatury fachowej.

     Za przygotowanie formularza wniosku konkursowego 2013, koordynację właściwej realizacji zawartych w nim celów i przebieg wszelkich działań określonych przez Narodową Agencję LdV, zmierzających do jego wdrożenia i końcowego rozliczenia odpowiedzialny jest Zespół MCSSP WP, przy współpracy z właściwym komórkami organizacyjnymi Centrum Szkolenia Policji. Merytoryczną część projektu realizują funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Renata Cedro - MCSSP

Powrót na górę strony