Program Leonardo da Vinci

Informacja dotycząca postępowania kwalifikacyjnego

W związku z projektem mobilności VETPRO pn. „Pies-partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metod tresury psów służbowych. Poznanie kształcenia zawodowego policjantów-przewodników psów służbowych”, realizowanym przez Centrum Szkolenia Policji w ramach programu Leonardo da Vinci, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów zgłaszających akces do udziału w przedsięwzięciu.

O udział w projekcie mogą ubiegać się funkcjonariusze:

1) pełniący służbę w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji;

2) zajmujący się dydaktyką związaną z kynologią służbową, nadzorem nad procesem dydaktycznym lub nadzorem nad kynologią służbową w Policji;

3) posługujący się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w zakresie treści ogólnych i zagadnień związanych z realizacją zadań służbowych (poziom B1).  

 Zgłoszenia  do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym do projektu pn. „Pies-partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metod tresury psów służbowych. Poznanie kształcenia zawodowego policjantów-przewodników psów służbowych”  należy składać w sekretariacie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, do dnia 10.01.2014 r. Druki Zgłoszeń są do pobrania w zakładce Pies-partner w służbie policjanta, znajdującej się na stronie internetowej Centrum Szkolenia Policji.

Komendant Centrum Szkolenia Policji w drodze decyzji powoła komisję
do przeprowadzenia kwalifikacji.     

Powrót na górę strony