PRAWA CZŁOWIEKA

PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE ds. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

podinsp. Grzegorz Jankowski

 

 

 

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo
Tel.  22 605-52-19
e-mail:grzegorz.jankowski@csp.edu.pl

 

 

 

„Policjanci w toku wykonywanych czynności służbowych
mają obowiązek respektowania godności ludzkiej
oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.”
Art.14 ust.3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji


Szanowni Państwo!

Uprzejmie dziękuję za odwiedzenie naszej strony oraz za zapoznanie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi praw człowieka, w szczególności w aspekcie działania pełnomocników do spraw ochrony praw człowieka realizujących swoje zadania w jednostkach szkoleniowych Policji.

Od roku 2004 w Policji działa sieć pełnomocników ds. ochrony praw człowieka ulokowanych w strukturze organizacyjnej, przede wszystkim przy Komendancie Głównym Policji, komendantach wojewódzkich Policji oraz komendantach szkół Policji. Powołanie ich oraz wieloletnie funkcjonowanie jest przykładem, jak ważną rolę Policja przykłada do poszanowania fundamentalnych praw osób, które mogą mieć kontakt z funkcjonariuszami państwa.  Wieloletnie doświadczenia przyczyniły się do podniesienia standardów działania całej formacji w zakresie ochrony praw człowieka oraz etyki zawodowej funkcjonariuszy. Należy również podkreślić, iż nowe wyzwania ze strony społeczeństwa nakazują dalszy postęp i rozwijanie tego wrażliwego i społecznie ważnego obszaru.    

Działania pełnomocników komendantów szkół Policyjnych różnią się częściowo od zadań pozostałych pełnomocników. Skierowane są one przede wszystkim na podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli pracujących w jednostkach szkoleniowych Policji, słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oraz słuchaczy doskonalenia zawodowego realizowanego centralnie w zakresie praw człowieka. Mają także uwrażliwiać policjantów na to, co jest związane z wartością drugiego człowieka - niezależnie od jego pochodzenia, sytuacji społecznej i życiowej (w tym również sytuacji, kiedy zdarza się, że narusza on normy prawne).  Pełnomocnik realizuje również inne zadania, które zostały ujęte w Decyzji nr 135 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Komendanta Centrum Szkolenia Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka.

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo dokumenty i publikacje (a także linki do nich), do których lektury uprzejmie zachęcam - zarówno w kontekście tego, jakie macie prawa fundamentalne oraz w jaki sposób funkcjonariusze publiczni powinni zapewniać wysokie standardy realizacji tych praw w różnych sytuacjach zawodowych.

Zachęcam również do kontaktu wszystkich nauczycieli policyjnych, słuchaczy naszej jednostki szkoleniowej oraz inne osoby, które będą chciały uzyskać bliższe informacje nt. działalności Pełnomocnika oraz informacje nt. możliwości podjęcia działań w sytuacjach, gdy czyjeś prawa podstawowe są naruszane przez funkcjonariuszy państwa.

 

Przydatne linki:

Mteriały dla funkcjonariuszy pomocne w realizacji wysokich standardów ochrony praw człowieka

Dokumenty dot. zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

VII Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres od 15 października 2008 r. do 31 października 2015 r.​

Sieć Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji

Akty prawne i dokumenty

Orzecznictwo

Publikacje

Materiały edukacyjne o tematyce romskiej i żydowskiej.

Ochrona prawna funkcjonariuszy Policji

Powrót na górę strony