Współpraca

 

"Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś"

Ronald Reagan

Szanowna Pani inspektor Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Szanowna Pani Komendant

Pragnę złożyć serdeczne podziekowania za niezwłoczne podjecie współpracy i okazaną pomoc, umożliwiającą podjecie skutecznych działań w sytuacji stwarzającej realne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka.

Szczególne wyrazy uznania kieruję również do podległych Pani Komendant policjantów, którzy wraz ze specjalistycznymi psami służbowymi uczestniczyli w działaniach poszukiwawczych za zaginionym, wspomagając policjantów garnizonu lubelskiego.

Dziekując za owocną współpracę, życzę satysfakcji i sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

inspektor Artur Bielecki

Lublin, wrzesień 2020 r.

 

Warszawa 02 października 2020 roku

Podziękowanie

dla

insp. Anna Rosół, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

za aktywne włączenie się w działania usprawniające współpracę instytucjonalną i międzysektorową w kwestii zapobiegania wypadkom drogowym, której ideą jest wsparcie procesu intensyfikacji nowych pomysłów i praktyk oraz próba stworzenia regulacji prawno-instytucjonalnych służących wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, legislacyjnych i organizacyjnych w celu szybszego i skuteczniejszego rozwiazania problemu związanego z nadmierną ilością i śmiertelnością wypadków drogowych w Polsce.

Ochrona życia i zdrowia, stanowi cel nadrzędny we wszystkich strefach życia publicznego, naukowego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami uda nam się stworzyć rozwiązania pomagające ograniczyć ten istotny problem społeczny.

II Ogólnopolski Konwent pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" odbywający się w ramach ogólnopolskiego programu: " Bądź bezpieczny na drodze"

Aleksandra Kieres

Prezes Zarządu Fundacji "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP inicjator i główny organizator

Powrót na górę strony