Kierownictwo

 

Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału Finansów
mł. insp. Beata Gaca-Maciaszkiewicz
tel. +48 47 72 55 295

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
Katarzyna Chmielewska
tel. +48 47 72 55 898

 

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Transportu
podinsp. Jarosław Przywoźny
tel. +48 47 72 55 245

 

Naczelnik Wydziału Łączności i Obsługi Informatycznej
nadkom. Piotr Skura
tel. +48 47 72 55 111

 

Naczelnik Wydziału Wydawnictw i Poligrafii
mł. insp. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
tel. +48 47 72 55 881

 

p.o. Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
podkom. Mariusz Brus
tel. +48 47 72 55 797

 

Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Anna Maria Winnikowska
tel. +48 47 72 55 834

 

Naczelnik Wydziału Żywnościowego
Agata Lasecka 
tel. +48 47 72 53 625

 

Kierownik Centralnej Biblioteki Policyjnej
Teresa Siennicka
tel. +48 47 72 55 856

 

Kierownik Sekcji Utrzymania Obiektów
Kinga Więcławska
tel. +48 47 72 53 501

Powrót na górę strony