Kapitał ludzki

Doskonalenie językowe służb mundurowych w świetle przygotowań do EURO 2012. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Komenda Stołeczna Policji , w ramach przygotowań do obsługi wielkiego wydarzenia społecznego i organizacyjnego jakim jest EURO 2012, podjęła się realizacji Projektu „Doskonalenie językowe służb mundurowych w świetle przygotowań do EURO 2012”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter doskonalenia zawodowego. Jego adresatami są wyłącznie funkcjonariusze, którzy w perspektywie  skierowani zostaną do bezpośredniego wykonywania zadań w ramach Euro 2012.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Narodowej Strategii   Spójności „Kapitał ludzki”, działanie 5.2., poddziałanie 5.2.3. i przewiduje odbycie dwuletnich szkoleń językowych przez 2697 funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu. Szkolenia będą miały charakter specjalistyczny obejmujący  naukę języka z uwzględnieniem przydatnego słownictwa zawodowego.

Według założeń prowadzone będą cztery semestry kursów języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, na poziomach A1 – A2, B1 – B2. Szkolenie obejmuję naukę 240 godzin jednego  z wybranych języków obcych. Ponieważ przedmiotowe szkolenia mają być elementem zadań służbowych – doskonalenia zawodowego, zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach służby lub traktowane jako nadgodziny.

Warunkiem skierowania na szkolenie jest uzyskanie poparcia od przełożonego służbowego, wraz z potwierdzeniem  perspektywy skierowania do zadań służbowych bezpośrednio związanych z obsługą EURO 2012, a także zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych i deklaracji uczestnictwa w nie mniej niż 90% zajęć dydaktycznych. Biorąc pod uwagę wyjątkową atrakcyjność przedmiotowej oferty szkoleniowej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Szczegółowych informacji udziela specjalista Zespołu Funduszy Pomocowych -  Pani Małgorzata Waśkiewicz
tel. 22 605-36-33, 0-694-420-229

Powrót na górę strony