Finał XII Kynologicznych Mistrzostw Policji Sułkowice 2009 r.

Zbliża się doroczne święto policyjnych kynologów - Finał XII Kynologicznych Mistrzostw Policji Sułkowice 2009r. Już za niecałe cztery tygodnie do zakładu Kynologii Policyjnej przybędą finaliści, by walczyć o tytuł najlepszego przewodnika i najlepszego psa patrolowo-tropiącego w Polskiej Policji.

W tym roku nie wezmą udziału w Mistrzostwach psy do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz materiałów wybuchowych. Dlatego drużyny (ogółem 17) zmniejszyły się liczebnie do dwóch najlepszych przewodników Komend Wojewódzkich i Stołecznej z psami patrolowo-tropiącymi. Finaliści zostali wyłonieni podczas pierwszego etapu mistrzostw w jednostkach terenowych. Ogółem w Sułkowicach  stawi się 34 policjantów z psami, którzy w okresie od 29 września do 2 października będą rywalizować o tytuł mistrza. Zadania konkursowe dla psów nie ulegną zmianom, bo do wykonania pozostają te same co zawsze konkurencje: z posłuszeństwa ogólnego i pokonywania przeszkód, tropienia śladów oraz ćwiczeń obronnych. Policjanci zaś zostali uwolnieni od obowiązującego dotychczas strzelania.

Historia Mistrzostw:

  • W 1998 roku z inicjatywy Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, po kilkunastoletniej przerwie reaktywowano konkurs o tytuł „Policjant-przewodnik psa”.
  • W 2000 roku zawody pod patronatem Komendanta Głównego Policji uzyskały status Mistrzostw.
  • W latach 2002-2003 wraz z Kynologicznymi Mistrzostwami Policji odbywały się Zawody wyłaniające najlepszego przewodnika psa przeznaczonego do wyszukiwania zapachów narkotyków.
  • W latach 2006-2007 w Mistrzostwach uczestniczyły reprezentacje składające się z psa patrolowo - tropiącego, oraz psów do wyszukiwania zapachów narkotyków i materiałów wybuchowych.

Opiekunem każdej grup jest koordynator ds. kynologii policyjnej każdej z Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji.

Organizatorem Kynologicznych Mistrzostw Polski Psów Policyjnych jest Centrum Szkolenia Policji. Nad przebiegiem zawodów czuwa komisja sędziowska składająca się z przedstawicieli merytorycznych biura Komendy Głównej Policji i kierownictwa Zakładu Kynologii Policyjnej. Poszczególne konkurencje oceniane są przez sędziów punktowych wyłonionych spośród kadry dydaktycznej Zakładu.

Anna Galant, rzecznik CSP
 


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 13.8 MB)

Powrót na górę strony