1. Szkolenia z ofert polskiej Policji dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Wybrane aspekty badań DNA - część 2, Wykorzystanie analizy strategicznej w zwalczaniu przestępczości, Zwalczanie przestępczości komputerowej i kartowej, Ujawnianie i zwalczanie nielegalnej produkcji i przemytu wyrobów tytoniowych.

2. Szkolenia w ramach programów twinningowych dotyczące w szczególności zwalczania korupcji i problematyki przestępczości zorganizowanej.

3. Inne szkolenia wynikające z porozumień i umów bilateralnych polskiej Policji z międzynarodowymi organizacjami policyjnymi oraz policjami państw obcych.
Powrót na górę strony