Rzeczywistość Medialna i Wirtualna - szanse i zagrożenia


 Urząd Miasta Legionowo Centrum Szkolenia Policji  APS

 

 Informujemy, że 28 listopada br. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
oraz Prezydentem Miasta Legionowo

pod patronatem
Wicepremiera - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministra Edukacji Narodowej

 

organizuje Konferencję Naukową nt.

 

„Rzeczywistość Medialna i Wirtualna- szanse i zagrożenia”

 

która odbędzie się w Urzędzie Miasta Legionowo.

 

Konferencja adresowana jest do ekspertów Polskiej Policji w dziedzinie komunikacji poprzez media oraz wykorzystywanie najnowszych technologii informatycznych. ponadto do funkcjonariuszy zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa w Sieci w tym zapobiegania i zwalczania patologii w przestrzeni wirtualnej oraz unormowaniami prawnym w tym zakresie.

W dyskusji wezmą również udział przedstawiciele świata nauki, władz samorządowych, mediów i instytucji których działalność obejmuje problematykę przestrzeni wirtualnej.

Tematyka spotkania obejmuje m. in. zagadnienia:

  1. Miejsce i znaczenie mediów elektronicznych oraz technologii informatycznych w działalności instytucji i funkcjonowaniu społeczeństwa – komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
  2. Szanse i zagrożenia cyberprzestrzeni w świadomości społeczeństw lokalnych – rola władz samorządowych.
  3. Rola Policji i innych instytucji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zagrożeń wirtualnego świata.
  4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa, diagnozy i terapii związane z niebezpieczeństwami powodowanymi przez cyberprzestrzeń.
  5. Znaczenie edukacji w bezpiecznym korzystaniu z Sieci.

Konferencja będzie ogniskować się wokół sesji plenarnej (na którą potwierdzili swoje przybycie profesorowie reprezentujący największe uniwersytety  polskie oraz przedstawiciel z zagranicy) a także w 3 sesjach panelowych. Przewidziany udział około 250 osób.

Powrót na górę strony