NFOŚiGW

Termomodernizacja wybranych obiektów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie" - umowa nr 758/2013/Wn07/OA/tr-ku/D dotacja NFOŚiGW: 3.260.000,00 PLN, całkowita wartość przedsięwzięcia: 3.590.000,00 PLN

Powrót na górę strony