Galeria zdjęć

Na warsztatach

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach spotkali się przewodnicy psów patrolowych-tropiących, by w trakcie pięciodniowych warsztatów uaktualnić wiedzę oraz zaprezentować i poddać ocenie umiejętności swoich czworonożnych podopiecznych.

     W trakcie kolejnej edycji warsztatów doskonalących sprawność użytkową psów patrolowo-tropiących zostały przeprowadzone ćwiczenia z posłuszeństwa indywidualnego i zbiorowego oraz pokonywania przeszkód terenowych na poligonie. Elementy z pozoracji i ćwiczeń obronnych ukierunkowane były na wzmocnienie u psów nabytych umiejętności i poprawienie sprawności w działaniach, wynikających ze specyfiki pełnionej służby. Poszczególne elementy realizowano w pomieszczeniach na terenie ZKP, a także pobliskich terenach leśnych. Psy sprawdzono również pod kątem umiejętności tropienia śladów ludzkich.

     Uczestnicy warsztatów już wyrazili zainteresowanie udziałem w kolejnych edycjach, ponieważ tego rodzaju zajęcia są dla nich świetną okazją sprawdzenia zdolności użytkowej psów oraz podzielenia się uwagami i spostrzeżeniami związanymi ze służbą z psem. Na zakończenie policjanci otrzymali zaświadczenie o ukończeniu warsztatów a psy stosowny wpis w książce psa służbowego Policji.

tekst i zdjęcia: asp. Dariusz Ratajczak/ZKP

Powrót na górę strony