Rada samorządu słuchaczy CSP

Rada samorządu słuchaczy CSP

Samorząd Słuchaczy tworzą uczestnicy szkoleń zawodowych podstawowych organizowanych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Głównym jego zadaniem jest współpraca z kierownictwem szkoły, w zakresie zapewnienia uczestnikom szkoleń optymalnych warunków w trakcie nauki i pobytu w Centrum Szkolenia Policji. Przedstawicielami Rady Samorządu są, wyłonieni w drodze wyborów, słuchacze – delegaci z poszczególnych kompanii szkolenia zawodowego oraz kursów doskonalenia zawodowego centralnego, których czas trwania wynosi nie mniej niż 60 dni szkoleniowych. Przedstawiciele Samorządu rozpatrują wszelkie propozycje słuchaczy CSP, a następnie kierują je do Wydziału Dowodzenia.

W ramach dotychczasowej działalności Samorząd angażował się w wiele spraw związanych z nauką i pobytem słuchaczy na terenie Centrum Szkolenia Policji, inicjował  też przedsięwzięcia dydaktyczne, sportowe oraz kulturalne.

Słuchacze tworzą również Radę Konsumencką, która przekazuje propozycje dotyczące żywienia właściwej komórce organizacyjnej. Zgłaszane sugestie na bieżąco są uwzględniane w jadłospisie. Na wniosek Samorządu w budynku dydaktycznym szkoły pojawiły się automaty z przekąskami i zimnymi napojami.

Samorząd podejmuje również działania i przedsięwzięcia, które odbywają się poza terenem szkoły.

Słuchacze Centrum Szkolenia Policji, wspólnie z kierownictwem szkoły, są otwarci na różnorodne potrzeby, zgłaszane przez społeczność lokalną. Chętnie okazują pomoc, zwłaszcza najmłodszym mieszkańcom miasta i okolicy.

 

  

 

Powrót na górę strony