Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.11.2006

W dniach 17 i 18 listopada 2006 roku w Centrum Szkolenia Policji odbyły się ogólnopolskie warsztaty w ramach doskonalenia zawodowego, poświęcone problematyce tendencji w szkoleniu i doskonaleniu umiejętności użycia broni palnej. 

W warsztatach udział wzięli policjanci Zakładu Taktyki i Technik Interwencji CSP zajmujący się problematyką szkolenia strzeleckiego oraz przedstawiciele następujących jednostek organizacyjnych:

1. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
2. Szkoły Policji w Katowicach,
3. Szkoły Policji w Pile,
4. Szkoły Policji w Słupsku,
5. Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi,
6. Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji,
7. Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim,
8. Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Zakres tematyczny warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

1. Tendencje szkoleniowe w nauczaniu i doskonaleniu umiejętności w zakresie podstawowych technik posługiwania się bronią palną krótką i pistoletem maszynowym.
2. Tendencje szkoleniowe w nauczaniu i doskonaleniu umiejętności w zakresie taktyki posługiwania się bronią palną krótką i pistoletem maszynowym.
3. Metody nauczania i doskonalenia umiejętności związanych z posługiwaniem się bronią palną w sytuacji stresu i konieczności rozpoznania celu.
4. Adaptacja wybranych elementów strzelectwa praktycznego w nauczaniu i doskonaleniu zawodowym służb mundurowych.

W dniu 17 listopada z uczestnikami warsztatów zajęcia prowadził mjr rez. Krzysztof Przepiórka z "FUNDACJI BYŁYCH ŻOŁNIERZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH GROM" oraz podinsp. Adam Morawski, wykładowca Zakładu Taktyki i Technik Interwencji CSP. Natomiast 18 listopada uczestnicy szkolenia mieli okazję do zapoznania się z ofertą firmy UMO Technologie Militarne i Policyjne, autoryzowanego przedstawiciela firm TASER, STS i EMS. W ramach pokazu został zaprezentowany paralizator Taser, sprzęt noktowizyjny STS i pałka EMS-Light.
 
zdjęcie

Legionowskie warsztaty zakończyły się wypracowaniem szeregu wniosków. Zdaniem uczestników do szczególnie istotnych należą następujące kwestie:

1. Szkolenie strzeleckie powinno ewoluować w stronę nauczania i doskonalenia umiejętności użycia broni palnej jako kompleksu czynności techniczno - taktycznych, a nie koncentrować się wyłącznie na technice strzeleckiej. W związku z powyższym, policjanci zajmujący się problematyką szkolenia strzeleckiego powinni posiadać również przeszkolenie z zakresu taktyki i techniki interwencji.

2. Warsztatowa formuła doskonalenia zawodowego zaproponowana przez policjantów Zakładu Taktyki i Technik Interwencji CSP powinna być kontynuowana i z czasem nabrać charakteru cyklicznego. Spotkania funkcjonariuszy zajmujących się nauczaniem umiejętności posługiwania się bronią palną pozwalają ujednolicić wiele kwestii merytorycznych i metodycznych.

3. Współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi, gdzie poziom szkolenia strzeleckiego jest wysoki, to doskonała okazja do podniesienia poziomu umiejętności uczestników oraz możliwość konfrontacji określonych systemów nauczania i doskonalenia technik i taktyki posługiwania sie bronią palną.

4. Szkolenie doskonalące policjantów - Instruktorów strzelań policyjnych powinno odbywać się nie tylko w Szkole Policji w Słupsku, ale również w innych jednostkach szkoleniowych, które dysponują odpowiednio przygotowaną kadrą dydaktyczną. Pozwoli to m.in. zaspokoić potrzeby szkoleniowe w tym zakresie.

5. Utworzenie w jednostkach terenowych Policji etatu instruktora zajmującego się szkoleniem i doskonaleniem zawodowym z zakresu wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji podniesienie poziomu przygotowania zawodowego policjantów do realizacji zadań służbowych.

6. Z uwagi na konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, istnieje potrzeba opracowania programu doskonalenia zawodowego dla instruktorów strzelań policyjnych. Przedmiotowy program powinien być realizowany przez jednostki szkoleniowe dysponujące odpowiednio przygotowaną kadrą dydaktyczną.
Powrót na górę strony