Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji

Data publikacji 22.06.2010

21 czerwca br., w Centrum Szkolenia Policji, po kilkuletniej przerwie, rozpoczęła się realizacja specjalistycznych kursów dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji. W uroczystej inauguracji kursu KSDyż – 1/10 wzięli udział: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Anna Rosół, Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej mł. insp. Grzegorz Perz, Zastępca Kierownika Służby Prewencyjnej nadkom. Tomasz Wewiór oraz nauczyciele policyjni wyznaczeni do realizacji zajęć na kursie.

 

 Kurs realizowany jest na podstawie programu zatwierdzonego Decyzją Nr 353 Komendanta Głównego Policji z dnia 03 czerwca 2008 roku.
 W programie przewidziano zajęcia m.in., z zakresu organizacji służby na stanowisku kierowania z wykorzystaniem systemów informatycznych i środków technicznych oraz przygotowania do wykonywania zadań realizowanych przez służbę dyżurną w warunkach sytuacji kryzysowych.
Zajęcia dydaktyczne, realizowane przede wszystkim metodą symulacji i ćwiczeń, odbywać się będą w nowoczesnej symulatorni - "Komisariacie Szkoleniowym" , który jest wierną kopią jednostki terenowej Policji.Zostaną też przeprowadzone ćwiczenia na stanowiskach kierowania w Komendzie Stołecznej i Komendzie Głównej Policji. W Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności słuchacze zapoznają się z procedurą postępowania w przypadku wprowadzania stanów gotowości do działań i alarmowania w sytuacjach kryzysowych w państwie.
 Uczestnicy kursu uzyskają również wiedzę na temat lotnictwa policyjnego, w szczególności środków łączności między pilotem a dyżurnym jednostki, warunków sprowadzania na ziemię statku powietrznego oraz poznają zadania, do jakich można wykorzystać śmigłowiec.
 W trakcie kursu KSDyż – 1/10 słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego skorzystają z doświadczenia zawodowego swoich starszych kolegów. Przewidziane są zajęcia, w trakcie których słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego, wykorzystując środki łączności, będą w terenie wykonywać zadania zlecone przez dyżurnych.
 Życzymy jak najlepszych wyników w nauce!
 
Hanna Grochowska WP/Krzysztof Zalewski ZSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK
Powrót na górę strony