Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena pracy służby kryminalnej

Data publikacji 21.06.2010

Dziś w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się dwudniowa narada służbowa poświęcona ocenie pracy służby kryminalnej w 2010 roku.

 

 Uczestnikami narady są Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, Komendanci Wojewódzcy Policji i ich Zastępcy, Komendanci Szkół Policji, Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP i jego Zastępca, Dyrektor Biura Kryminalnego KGP i jego Zastępca, Dyrektor Centralnego Biura Śledczego KGP, Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP, Przedstawiciel Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Przedstawiciel Biura Kadr i Szkolenia KGP.
 Omawiana podczas narady problematyka dotyczy m.in., oceny efektywności pracy służby kryminalnej, zagadnień związanych z techniką kryminalistyczną oraz kwestii dotyczących szkoleń specjalistycznych w Policji.
 
Hanna Grochowska
Foto Mariusz Mazewski ZTK
Powrót na górę strony