Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy

Data publikacji 18.06.2010

17 czerwca br., Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Arkadiusz Brzozowski podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Średniej Specjalistycznej Szkoły Korpusu Policyjnego w Koszycach.

 

 W dniach 16 – 17 czerwca br. Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Arkadiusz Brzozowski uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji „Edukacja Policyjna w Krajach Europejskich”. Konferencja została zorganizowana przez Średnią Specjalistyczną Szkołę Korpusu Policyjnego w Koszycach.

 17 czerwca br., Komendant CSP podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Szkoły w Koszycach. Współpraca ma obejmować w szczególności udzielanie pomocy w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych i kursów doskonalenia zawodowego, wymianę funkcjonariuszy i pracowników w celu uczestniczenia w kursach panelowych, seminariach i konferencjach, udostępnianie materiałów do prac naukowych kadry dydaktycznej, wymianę doświadczeń w zakresie pracy Policji i informacji na temat programów, metod oraz form kształcenia zawodowego.

                                                                                                           Hanna Grochowska
 
Powrót na górę strony