Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.11.2006

Koordynatorzy i kierownicy sekcji i zespołów psychologów policyjnych oraz psychologowie ze wszystkich szkół Policji w Polsce spotkali się w CSP na naradzie poświęconej podsumowaniu niedawnej Konferencji Psychologów Policyjnych oraz wypracowaniu standardów współpracy między psychologami z jednostek terenowych i szkół.  

zdjęciePod koniec pierwszego dnia na naradzie pojawili się komendant główny Policji Marek Bieńkowski oraz dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGP podinsp. Krzysztof Łaszkiewicz.
W trakcie spotkania dyskutowano między innymi nad takimi problemami jak zasady określające granice poufności w kontakcie z klientem, podsumowano audyt doboru do służby w Policji oraz pracowano nad raportem na temat zadań psychologów ze szkół Policji i proponowanych rozwiązań.
Obrady trwały dwa dni – od 16 do 17 listopada br.


P. Maciejczak, ZKS
zdj. autor
Powrót na górę strony