Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.11.2006

W ostatni weekend odbyła się druga tura szkolenia z zakresu możliwości, jakie niesie za sobą wolontariat oraz bezpieczeństwa wolontariuszy przy wykonywaniu swoich czynności. Tym razem swoje doświadczenia z zakresu pracy z wolontariuszami polskim kolegom przekazali policjanci z Belgii i Niemiec.

W dniach 4-5 listopada 2006 roku w CSP odbyła się kolejna edycja projektu szkoleniowego „Bezpieczny Wolontariusz”. Tym razem szkolenie miało formę seminarium i zostało skierowane do policjantów i przedstawicieli Straży Granicznej, którzy na co dzień zajmują się problematyką zabezpieczania imprez masowych. Policjanci z Belgii Benny Maes i Filip Rasschaert zaprezentowali innowacyjne metody wykorzystania tzw. Stuartów przy zabezpieczaniu porządku w trakcie meczów piłkarskich. Jak doświadczenia belgijskie wskazują do skutecznego zabezpieczania porządku publicznego w trakcie meczów zatrudniani są fani rekrutujący się z tzw. Klubu Kibica danej drużyny piłkarskiej.Ich obecność na zewnętrznej płycie boiska, powoduje złagodzenie lub nawet całkowite wyeliminowanie agresywnego zachowania bez używania przemocy. Podobne rozwiązania są stosowane przy zabezpieczaniu wyścigów kolarskich i samochodowych, gdzie również w znacznej mierze wolontariusze odpowiadają za zabezpieczenie imprezy, a policja jest wykorzystywana tylko w niezbędnym zakresie, gdy dochodzi do naruszenia prawa. To rozwiązanie nie jest dla nas żadnym novum, bo pamiętamy przecież skuteczną współpracę z wolontariuszami podczas zabezpieczania wizyt papieskich, jednak ta opcja nie była u nas stosowana w przypadkach imprez sportowych, gdy mamy do czynienia z agresywnymi grupami kibiców.Klaus Dieter Tietz z Niemiec, który specjalizuje się w zabezpieczaniu szczególnych imprez masowych, jakimi są koncerty rockowe, przedstawił zasady, jakimi kierują się organizatorzy podczas przygotowywania koncertów wielkich gwiazd. Bezpieczeństwo, jakie zapewnić należy ogromnej ilości uczestników takiego koncertu, spoczywa na Policji i służbach porządkowych, jednak również w dużym stopniu opiera się na wolontariuszach, którzy stanowią jej czynne wsparcie.

Kolejnym ciekawym tematem poruszonym przez niemieckiego gościa była współpraca wolontariuszy z funkcjonariuszami Policji przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Ta forma pomocy może okazać się bezcenna zwłaszcza dla ofiar, które wymagają szczególnego ciepła, opieki i troski, zwłaszcza po zakończeniu działań przez Policję, wojsko i inne służby biorące udział w likwidowaniu skutków klęski.

Prelegenci przedstawili również prawne zasady angażowania wolontariuszy funkcjonujące w obydwu państwach oraz możliwości jakie niesie za sobą wolontariat europejski ( EVF)

podinsp. Arkadiusz Skrzypczak, radca CSP
zdj. autor

Powrót na górę strony