Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ostatni dzień służby

Data publikacji 31.03.2010

31 marca br. był ostatnim dniem służby podinsp. Sławomira Kołacińskiego, który po 23 latach pracy w Policji przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Doświadczonego nauczyciela pożegnał Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Anna Rosół.

 

  podinsp. Sławomir Kołaciński służbę w Policji rozpoczął w 1987 roku w Szkole Policyjnej Przewodników i Tresury Psów w Sułkowicach, obecnie Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji. Przez 23 lata realizował zajęcia na kursach doskonalenia zawodowego dla przewodników psów patrolowo-tropiących.
  Był nauczycielem, który wykazywał się dużą wiedzą merytoryczną i wysokim poziomem umiejętności dydaktycznych.
  Życzymy powodzenia i realizacji życiowych planów!
 
                                                                       Hanna Grochowska
                                                                       Foto Mariusz Mazewski ZTK
Powrót na górę strony