Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Reaktywacja” przedwojennych spółek - seminarium

Data publikacji 15.03.2010

11 marca br. w Centrum Szkolenia Policji odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniu nielegalnego przejmowania majątku Skarbu Państwa poprzez „reaktywację” przedwojennych spółek.

 

    Spotkanie zorganizowane zostało przez Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz Ministerstwa Gospodarki RP.
Przedmiotem wystąpień uczestników seminarium były m.in. praktyczne aspekty zwalczania przestępczości związanej z „reaktywacją” przedwojennych spółek,atakże zagadnienia prawne dotyczące przedmiotowej problematyki.
 
                                                                                  Hanna Grochowska
                                                                                  Foto Mariusz Mazewski ZTK
Powrót na górę strony