Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada Kadry Kierowniczej Policji w CSP

Data publikacji 30.10.2009

Dobiegła końca narada kadry kierowniczej Policji. W Sali konferencyjnej MCSSP Komendanci Wojewódzcy i Szkół Policji a także Dyrektorzy Biur KGP i przedstawiciele Związków Zawodowych działających w Policji poruszyli całokształt zagadnień związanych z funkcjonowaniem naszej formacji. Naradzie przewodniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Naradę otworzył wczoraj gen. insp. Andrzej Matejuk. Po czym głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Trela, który wypowiedział się w sprawach finansowych. Kierownictwo zajęło się również sytuacją kadrową, gdzie uwaga koncentrowała się m.in. na istotnych zagadnieniach związanych z doborem do służby i planach z nim związanych na rok przyszły. Zagadnienia te, poszerzone o problematykę staży absolwentów Szkół Policyjnych w Oddziałach Prewencji omówił sam Komendant Główny. W godzinach popołudniowych na naradę do Centrum przybyli  Pan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller oraz Podsekretarz Stanu MSWiA Adam Rapacki. Dzisiaj uczestnicy narady uwagę skoncentrowali głównie na działalności Policji związanej  ze zwalczaniem przestępczości.

 

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK

Powrót na górę strony