Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Media a przemoc” – Konferencja na Górze św. Anny

Data publikacji 30.10.2009

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich wraz z lokalną Komendą Powiatową Policji oraz CSP w Legionowie zorganizowali III Międzynarodową Konferencję pod hasłem „media a przemoc”, która odbyła się 21 i 22 października na Górze św. Anny.

Media – środki masowego przekazu, to środki społecznego komunikowania się o szerokim zasięgu ale również źródło przemocy. Pozwalają zdobyć wiedzę o świecie, pomagają tworzyć własny system wartości, kształcą postawy i umiejętności. Ich rolę we współczesnym świecie a szczególnie w edukacji należy postrzegać nie tylko w aspekcie nieopisanych możliwości i tworzenia ogromnych szans, ale też w aspekcie niebezpieczeństw. Podczas konferencji prelegenci skupili się głównie na przybliżeniu zagrożeń płynących z telewizji, Internetu i filmu. Adresatami konferencji byli nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych woj. opolskiego, policjanci zajmujący się problematyką nieletnich i rzecznicy prasowi garnizonu opolskiego. Uczestniczyli w niej też policjanci z Niemiec i Czech. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Józef Bednarek z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, który wskazał na przemiany społeczno – wychowawcze w kontekście rozwoju mediów. Kolejny wykład poprowadziła pani Anna Andrzejewska z tej samej uczelni, przybliżając zagadnienia zagrożeń jakie niosą ze sobą najpopularniejsze gry komputerowe. A pan Piotr Deputowski, specjalista ds. profilaktyki bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Pruszkowie, poruszył problem samobójstw w sieci. Wskazał na strony internetowe poświęcone przepisom i praktycznym radom jak skutecznie popełnić samobójstwo. Nie bez przyczyny skupiono się na tym temacie. Kilka miesięcy wcześniej dyżurny KPP w Strzelcach Opolskich odebrał telefon od nastolatki mieszkającej na terenie pow. strzeleckiego, że skontaktował się z nią za pomocą GG młody chłopak, który chciał odebrać sobie życie. Poprzez sieć internetową żegnał się z przyjaciółmi. Dzięki szybkiej reakcji Moniki i strzeleckich policjantów udało się uratować życie nastolatka.  Kolejny wykład przeniósł uczestników konferencji „w świat Juliusza Verne XXI w.” czyli w wykorzystanie robotów przez człowieka. W trakcie tego wystąpienia pan Sebastian Koczy z Politechniki Śląskiej wskazał na zagrożenia  edukacyjno – społeczne w kontekście rozwoju robotów. Policjanci z KMP w Szczecinie przedstawili swój program profilaktyczny „Cyberdżungla”, który od kilku lat realizują na terenie swojego miasta. Program adresowany jest do rodziców, nauczycieli i przede wszystkim uczniów i cieszy się dużym zainteresowaniem. Na konferencji zaprezentowane zostały też badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadgimnazjlnych powiatu strzeleckiego. Celem ich było między innymi zdiagnozowanie ilości czasu jaką młodzież poświęca codziennie na oglądanie telewizji, filmu, grom komputerowym i korzystanie z Internetu oraz zdiagnozowanie wiedzy rodziców co oglądają ich dzieci i w co grają. Ks. dr hab. Marek Lis w swoim wystąpieniu poruszył zagadnienia przemocy w filmie. Ostatnim punktem pierwszego dnia Konferencji był wywiad z panią Małgorzatą Kornagą, dziennikarką Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Regionalnego w Opolu. Myślą przewodnią tego wywiadu było pytanie: „Dlaczego najlepiej sprzedają się treści prezentujące przemoc?”. Podczas wywiadu poruszane były również kwestie doboru tematów w serwisach informacyjnych, ich klasyfikacja i kolejność. Wspomniano również o karcie etyki mediów, która obowiązuje dziennikarzy mediów publicznych i o profilaktycznej roli newsów. Pani Małgorzata Kornaga przedstawiła mechanizmy jakimi kierują się media przy doborze tematów. Zwróciła też uwagę, że wiele z nich spełnia jednocześnie rolę profilaktyczną, bo odpowiada na pytanie czemu doszło do tragedii i czy można było jej uniknąć. Drugi dzień konferencji rozpoczęła pani Renata Kałucka z Fundacji Dzieci Niczyje wykładem „Wpływ zagrożeń w Internecie na rozwój psychiczny dziecka. Teoria i praktyka”, a następnie pani Katarzyna Fenik z tej samej Fundacji, która wskazała na ryzykowne zachowania dzieci i wobec dzieci w Internecie. Na konferencji określono również sposób postępowania nauczycieli w sytuacji uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa w cyberprzestrzeni. Konferencję zakończyło wystąpienie znanej postaci telewizyjnej - pana Jana Pospieszalskiego na temat „Roli mediów we współczesnym świecie”.

 

Wanda Mende ZSP
Foto Dariusz Dobrowolski KPP Strzelce Op.

Powrót na górę strony