Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SZP-2/09 zakończony!

Data publikacji 01.10.2009

Właśnie dzisiaj słuchacze kursu SZP-2/09 zakończyli swą pierwszą edukację zawodową. Do egzaminu zostało dopuszczonych 140 osób z 152 słuchaczy znajdujących się na początkowej liście szkolenia. Egzamin końcowy zdali wszyscy! Przed nimi jeszcze tylko 49 dni zawodowej praktyki.

Szkolenie rozpoczęło się dokładnie 10 marca. Słuchacze tworzyli dwie kompanie IV i VI, którymi dowodzili mł.asp. Leszek Dąbrowski i podkom. Arkadiusz Jaskuła. W czasie trwania szkolenia wykruszyło się 12 osób, którzy z różnych powodów jego nie ukończyli. Ci z nich, którzy musieli przerwać naukę z powodów zdrowotnych, mają jeszcze szansę na realizację swoich zamierzeń, gorzej jednak z tymi słuchaczami, którzy złamali szkolny regulamin i zostali wydaleni ze szkolenia. Zawód policjanta nie jest już im pisany…
Kurs SZP-2/09 swój egzamin końcowy rozpoczął o godzinie 9.00 w szkolnej auli. Po  godzinie Komisja Egzaminacyjna przystąpiła do podliczania jego wyników. Wszyscy słuchacze dopuszczeni do egzaminu przeszli go bez najmniejszych problemów i mogą czuć się już pełnoprawnymi policjantami. Dwójka słuchaczy z pewnością czuje szczególną satysfakcję, bo zdała go z wyróżnieniem. Są nimi byli słuchacze kompanii VI, pluton 2 – post. Agnieszka Walencik i post. Piotr Grynczel. Uroczystość zakończenia szkolenia miała miejsce w auli CSP, na której zebrała się również kadra szkoły i rodziny, które towarzyszyły swoim bliskim w tym ważnym dniu. Absolwentów pożegnał Komendant insp. Arkadiusz Brzozowski, który wręczając świadectwa policjantom, wraz ze swoim  Zastępcą mł. insp. Anną Rosół, serdecznie im gratulował i życzył dalszych sukcesów zawodowych. Dodać należy, że absolwenci szkolenia nie stawią się  jeszcze w swoich rodzimych komendach. Czeka ich jeszcze 49 dniowa praktyka w jednostkach Oddziałów Prewencji Policji lub Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji. Są pierwszym kursem, który rozpoczyna nowy system przyjęty i wprowadzony przez Komendę Główną Policji. Od tej pory każde szkolenie podstawowe będzie kończyło się obowiązkiem odbycia praktyk zawodowych w wymienionych jednostkach.


Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK

Powrót na górę strony