Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

2009 – 07 – 24 - Nasze Święto

Data publikacji 24.07.2009

Dzisiaj na placu manewrowym CSP odbyły się uroczyste odchody z okazji Święta Policji. Dzisiejsza uroczystość została połączona z zakończeniem szkolenia podstawowego kursu SZP-1/09. Do odznaczonych, mianowanych na wyższe stopnie i stanowiska służbowe policjantów i pracowników cywilnych Centrum dołączyli najlepsi absolwenci kursu.

Dokładnie 90 lat temu - w 1919 roku, Ustawą z dnia 24 lipca Sejm powołał do życia Policję Państwową, której zadaniem stała się ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Dlatego dzisiaj, dla uczczenia tej daty polscy policjanci obchodzą  dzień 24 lipca jako swoje święto. W CSP dzisiejsza uroczystość zbiegła się z zakończeniem kursu SZP-1/09, dlatego też obok szeregów kadry naszej szkoły, na placu stanęły pododdziały absolwentów tego kursu.
Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczonych zostało 11 policjantów i pracownik cywilny. Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymało 48 policjantów, a  na wyższe stanowiska służbowe awansowało 11osób. Listy gratulacyjne z rąk Komendanta Centrum odebrało 20 absolwentów. Dzisiejszego dnia zostały szczególnie wyróżnione dwie osoby. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jako najlepszego pracownika CSP wyróżnił nagrodą pieniężną nadkom. Dariusza Boruszewskiego z Zakładu Ruchu Drogowego, a Komendant Stołeczny Policji, na wniosek Komendanta Centrum wyróżnił za godną postawę post. Radosława Strzałkowskiego- absolwenta kursu SZP -1. W imieniu wyróżnionych i nominowanych policjantów głos zabrał podinsp. Tomasz Grochowski, a w imieniu absolwentów kursu - post. Monika Furgała. W naszej uroczystości wzięło udział 77 policjantów Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA z 21 krajów. Przybyli oni do Centrum na czele z Prezydentem Światowym Stowarzyszenia,  Panem  Michaelem Odysseos. Jak zawsze, policjanci zagraniczni na plac weszli w narodowych mundurach, kolorowym korowodem z flagami swoich państw, a prowadziło ich czterech policjantów delegacji Metropolitan Police z Londynu, grających na kobzach. Nie zabrakło dzisiaj również przedstawicieli lokalnych samorządów. Całość naszej uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa Garnizonu Toruń pod dowództwem kpt. Krzysztofa Matraszka. Życzenia dobrej, bezpiecznej służby składali policjantom goście: Michaelem Odysseos oraz niemiecka policjantka Aleksandra Lewandowski. Szczególną uwagę wzbudził występ kobziarzy z 79 Regimentu Górali Szkockich wystąpili dla nas pod koniec uroczystości. Po oficjalnych obchodach przyszedł czas na spotkanie plenerowe, na którym spotkali się pracownicy Centrum, policjanci zagraniczni i zaproszeni goście.
 


Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK
Video: Piotr Maciejczak, ZKS
 


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 14.34 MB)

Powrót na górę strony