Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd SEiRP

Data publikacji 01.07.2009

Wczoraj w sali konferencyjnej CSP obradował Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Z delegatami spotkał się I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk.

W zjeździe uczestniczyło około 100 delegatów z całego kraju. Harmonogram zjazdu zawierał sprawozdania Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej z działalności w latach 2006-2008, kwestię związaną z Komitetem Założycielskim Federacji Służb Mundurowych i uchwałę przystąpienia SEiRP do tejże Federacji. Osobny blok programowy został poświęcony współpracy zagranicznej Stowarzyszenia z emerytami policyjnymi Czech i Słowacji. Z policjantami w stanie spoczynku spotkał się nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk.


Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK

Powrót na górę strony