Aktualności

Zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego

Data publikacji 05.07.2024

Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP 9/23 zakończyła policyjną edukację w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Nowi policjanci weryfikować będą teraz w terenie zdobywaną przez prawie siedem miesięcy wiedzę oraz umiejętności.

Szkolenie zawodowe podstawowe oznaczone symbolem SZP-9/23 rozpoczęło się 7 grudnia 2023r. Po tygodniach intensywnego szkolenia 84 słuchaczy przystąpiło do egzaminu końcowego. Wszyscy policjanci  uzyskali wynik pozytywny.  Wspólna i systematyczna praca absolwentów oraz kadry dydaktycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zaowocowała sukcesem, dając szansę na dołączanie do grona Policjantów pełniących służbę w terenie. Po siedmiu miesiącach intensywnej nauki i ćwiczeń młodzi policjanci są teraz w pełni przygotowani do pełnienia służby w swoich macierzystych jednostkach.
 
W uroczystości zakończenia szkolenia brał udział insp. Ryszard Jakubowski - Komendant Centrum Szkolenia Policji, który wręczył świadectwa policjantom, w tym czterem absolwentom, którzy otrzymali cenzurki z czerwonym paskiem.

Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa, a wyróżniający się policjanci dodatkowo listy gratulacyjne. Gratulujemy policjantkom i policjantom wyników uzyskanych podczas egzaminu. Jesteśmy przekonani, że wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia pozwolą w profesjonalny sposób wykonywać powierzone im zadania oraz obowiązki służbowe. Niech nasze policyjne hasło „pomagamy i chronimy” prowadzi Was przez codzienną służbę. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i  życzymy sukcesów zarówno w życiu prywatnym jak również zawodowym! 

sierż. szt. D. Kocon WP, asp. R. Karyś WD
 

Powrót na górę strony