Aktualności

Warsztat Proaktywnego Przełożonego

Data publikacji 24.06.2024

W Bazie Szkoleniowej w Kalu odbyło się kolejna pięciodniowe doskonalenie zawodowe lokalne pn. Warsztat Proaktywnego Przełożonego, które skierowane jest do kadry kierowniczej Policji. W doskonaleniu tym wzięło udział 10 funkcjonariuszy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkoły Policji w Katowicach.

Doskonalenie miało na celu rozwijanie umiejętności kadry kierowniczej w zakresie rozpoznawania i proaktywnego reagowania na niepożądane zachowania w środowisku służby i pracy. Uczestnicy warsztatów doskonali umiejętności szybkiego rozpoznawania nieprawidłowych zachowań i podejmowania skutecznych działań w celu zapobieżenia ich eskalacji, mogącej skutkować podjęciem działań formalnych (dyscyplinarnych, karnych). Funkcjonariusze pracowali w oparciu o materiały opracowane na podstawie realnych sytuacji i zdarzeń, a także wykorzystywali posiadaną wiedzę i doświadczenie.

Zajęcia w trakcie Warsztatu Proaktywnego Przełożonego realizował psycholog policyjny Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii CSP mł. asp. Paulina Dyl oraz Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ds. Ochrony Praw Człowieka mł. asp. Dariusz Rajski.

Gościnnie prowadziła również zajęcia funkcjonariuszka Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Kamila Zimoń, która omówiła treści dotyczące m.in. konfliktu interesów, symptomów korupcji, czy też ochrony sygnalistów.

Za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialna była podkom. Kamila Sitkowska – Koordynator Psychologów CSP.

Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy kadrą kierowniczą obu jednostek szkoleniowych Policji.

W 2024 roku w Bazie Szkoleniowej w Kalu zaplanowane są jeszcze jedne tego typu warsztaty, które będą realizować wykładowcy Szkoły Policji w Katowicach.

podkom. Kamila Sitkowska, mł. asp Paulina Dyl, mł. asp. Dariusz Rajski ZDDiP

 

Powrót na górę strony