Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawicieli Republiki Armenii i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Data publikacji 13.06.2024

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie gościło delegację przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, społeczeństwa z Republiki Armenii oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Koordynatorem wizyty było Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Goście zainteresowani byli polskim doświadczeniem w zakresie szkolenia funkcjonariuszy Policji, a także realizacją zadań szeroko rozumianej służby prewencyjnej.

Podczas inauguracji spotkania delegację przywitał insp. Tomasz Rylski, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz przedstawiciele kadry kierowniczej szkoły. W pierwszej części wizyty nasi goście zapoznali się ze strukturą organizacyjną, funkcjonowaniem, działalnością oraz ofertą szkoleniową Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także zaznajomili się ze specyfiką zadań związanych z realizacją procesu dydaktycznego.

W ramach praktycznego zapoznania z infrastrukturą szkoły, nasi goście odwiedzili Zakład Służby Prewencyjnej, gdzie mieli możliwość zaobserwować pokaz przeprowadzania interwencji Policji.

W dalszej części wizyty funkcjonariusze Zakładu Szkoleń Specjalnych zaprezentowali pokazy oględzin wybranych miejsc zdarzeń, pokazując na czym polegają zadania technika kryminalistyki czy policjanta dochodzeniowo-śledczego.

Goście mieli również możliwość obejrzeć obiekty sportowe naszej szkoły oraz nowoczesny zespół strzelnic, w którym kadra Zakładu Interwencji Policyjnych zaprezentowała obiekty umożliwiające słuchaczom CSP kształcenie oraz doskonalenie szeroko pojętych umiejętności taktyczno-technicznych, związanych z użyciem broni palnej.

Uczestnicy spotkania podzielili się wiedzą oraz doświadczeniami z obszaru szkolnictwa policyjnego i wymienili spostrzeżenia na temat specyfiki służby policyjnej w obu krajach.

Mamy nadzieję, że wizyta w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie umożliwiła naszym gościom wzbogacenie wiedzy na temat dydaktyki policyjnej, a także pozwoliła im zapoznać się ze specyfiką, zadaniami oraz funkcjonowaniem jednostek szkoleniowych polskiej Policji.

nadkom. E. Kuligowska WP, asp. R. Karyś WD

 

Powrót na górę strony