Aktualności

Spotkanie z autorami „Kwartalnika Policyjnego”

Data publikacji 24.05.2024

W poniedziałek kierownictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie spotkało się z autorami nowego wydania „Kwartalnika Policyjnego”. Twórcy naszego czasopisma to kadra dydaktyczna CSP szkoląca policjantów oraz specjaliści - przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji międzynarodowych i fundacji pomocowych, jak również psycholodzy i negocjatorzy policyjni.

Nowe wydanie czasopisma Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zawiera zarówno artykuły dotyczące problematyki interwencji wobec osób w kryzysie psychicznym, jak i opracowania na temat profilaktyki zdrowia psychicznego wśród funkcjonariuszy. Autorzy „Kwartalnika Policyjnego” dzielą się ogromną wiedzą skupiając się na jakże ważnej sferze zdrowia psychicznego. Choć tematyka równowagi psychicznej jest bardzo trudna do opisania nasi policyjni nauczyciele podjęli wyzwanie by umożliwić oraz pogłębić wiedzę funkcjonariuszom zarówno w sferze osobistej, ale także w codziennej służbie.

 Tematy, które zostały poruszone w najnowszym wydaniu naszego czasopisma to:

•    zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży,
•    telefon „dający siłę” - 116 111.
•    zrozumienie depresji,
•    czy twardziel z CBŚP potrzebuje pomocy?
•    wtórna traumatyzacja - charakterystyka zjawiska,
•    trening EEG Biofeedback, jako nowa metoda rozwoju potencjału zachodniopomorskich policjantów,
•    oblicza agresji,
•    interwencje wobec osób w kryzysie migracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem grup wrażliwych,
•    sztuka negocjacji policyjnych,
•    algorytm przeprowadzania nietypowych interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego,
•    cyberoszustwa - jak nie dać się oszukać w Internecie,
•    drony w Policji,
•    z kart historii kynologii policyjnej - akcja psów towarzyszy w Policji Państwowej.

Na spotkaniu Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Ryszard Jakubowski oraz jego zastępca insp. Tomasz Rylski chcąc wyrazić podziękowania kadrze dydaktycznej za zaangażowanie oraz chęć poszerzania wiedzy wśród policjantów wręczyli każdemu autorowi egzemplarz kwartalnika. 

Życzymy naszej kadrze kolejnych poczytnych artykułów!

sierż. szt. D. Kocon WP
 

Powrót na górę strony