Aktualności

Szkolenie podoficerskie dla policjantów garnizonu stołecznego

Data publikacji 15.05.2024

Czterdziestu ośmiu policjantów z garnizonu stołecznego w dniu 13.05.2024r rozpoczęło szkolenie zawodowe podoficerskie. Pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz policjantów z fachową wiedzą i doświadczeniem z Komendy Stołecznej Policji podnosić będą kwalifikacje zawodowe z obszarów, które wykorzystają w codziennej służbie. Przed słuchaczami trzy tygodnie intensywnej nauki i egzamin końcowy.

Po raz pierwszy na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie rozpoczęło się szkolenie zawodowe podoficerskie dla 48 policjantów z jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. Szkolenie organizowane jest przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przy wsparciu Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji. 


Program szkolenia zawodowego podoficerskiego realizowany jest na podstawie Decyzji nr 259 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podoficerskiego (Dz. Urz. KGP 2023, poz. 70), a jego celem jest przygotowanie policjantów do realizacji zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe podoficerskie.


Zawarte w programowe założenia realizowane będą przez 15 dni szkoleniowych i obejmują 115 godzin lekcyjnych. W trakcie zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli policyjnych z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i policjantów z fachową wiedzą i doświadczeniem z Komendy Stołecznej Policji omawiana będzie m.in. tematyka z zakresu praw człowieka, etyki zawodowej policjanta, problematyki antydyskryminacyjnej, antykorupcyjnej oraz komunikacji. Program obejmuje ponadto wybrane zagadnienia z postępowania przygotowawczego, prawa wykroczeń, prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego, pracy operacyjnej, cyberprzestępczości, ruchu drogowego, ale także przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie. W ramach zajęć praktycznych słuchacze będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie szkolenia strzeleckiego, taktyki i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy.  


W ostatnim dniu szkolenia policjanci przystąpią do egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymają świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podoficerskiego, zawierające ogólny wynik nauki oraz ocenę z egzaminu końcowego, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych podoficerskich.

Wszystkim policjantom życzymy powodzenia!


 kom. Marta Gierlicka WDZ ,sierż. szt. Gabriela Putyra WKS, sierż. szt. D. Kocon WP

Powrót na górę strony