Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trwa kurs dla „policyjnych pozorantów”

Data publikacji 21.03.2024

10 policjantów rozpoczęło Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności pozoranta. Szkolenie realizowane jest w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Warunkiem przyjęcia na przedmiotowe szkolenie jest ukończenie kursu dla przewodników psów patrolowych lub patrolowo-tropiących. Na kurs mogą również zostać skierowani policjanci z komórek organizacyjnych w służbie prewencji komend wojewódzkich/Stołecznej Policji realizujących zadania związane z użyciem psów służbowych w Policji. Zakres tematyczny 2-tygodniowego kursu obejmuje:

 • bezpieczeństwo podczas symulacji z zakresu ćwiczeń obrończych (podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa podczas pozoracji, sprzęt i wyposażenie niezbędne do pozoracji, pierwsza pomoc przedmedyczna, pierwsza pomoc psu w nagłych przypadkach i po urazach),
 • elementy obrończe z psem (legitymowanie i kontrola osób, odpieranie czynnej napaści, ściganie i obezwładnianie osób, konwojowanie osób, przeszukanie terenu oraz zabudowań za ukrytą osobą).

Absolwenci kursu będą mogli realizować zadania pozoranta w ramach zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych na terenie jednostek organizacyjnych Policji. Dobre wyszkolenie psa w kierunku obrony oraz to, jaka będzie efektywność wykonywania zadań z jego użyciem zależy nie tylko od przewodnika czy instruktora, pod okiem którego prowadzony jest cały cykl szkolenia, ale od samego pozoranta, który będzie tu ważnym, o ile nie najważniejszym ogniwem. Średnio rokujący pies pracujący z dobrym pozorantem osiągnie zadawalający poziom wyszkolenia, natomiast dobrze zapowiadającemu się psu prowadzonemu przez pozoranta z przeciętnymi umiejętnościami będzie trudno osiągnąć podobne rezultaty, a proces szkolenia będzie dla niego stresującym wydarzeniem. Dlatego od pozoranta wymaga się szerokiej wiedzy kynologicznej, a w szczególności z zakresu anatomii i psychofizjologii psa, udzielania pierwszej pomocy psu, znajomości sprzętu używanego w szkoleniu i umiejętności jego użycia, znajomości zasad bezpieczeństwa pracy z psami służbowymi czy metodologii prowadzonych ćwiczeń. Nie bez znaczenia jest również sprawność fizyczna pozoranta, który musi wykazać się doskonałą koordynacja ruchową, wytrzymałością, opanowaniem własnego ciał, zarówno w pracy ze zrównoważonym owczarkiem niemieckim, ale i bardzo szybkim malinoisem czy masywnym rottweilerem.

Absolwenci kursu w celu dalszego rozwoju zawodowego powinni systematycznie doskonalić nabyte umiejętności w jednostce terenowej poprzez pracę z psami o różnym stopniu wyszkolenia oraz poszerzać i aktualizować we własnym zakresie wiedzę z szeroko rozumianej kynologii.

Dobry pozorant w ćwiczeniach obrończych to osoba posiadająca ponadprzeciętną wiedzę  kynologiczną, doskonały nauczyciel – psycholog, mistrz sprawności fizycznej, potrafiący wyodrębnić i wydobyć z psa wszystkie pozytywne cechy. Można poznać go po wynikach pracy, gdy różne psy prezentują podobny, wyrazisty stopień wyszkolenia.

 

Autor: podinsp. Artur Walasek ZKP CSP

 • Policyjni pozoranci w trakcie ćwiczeń z psami służbowymi.
 • Policyjni pozoranci w trakcie ćwiczeń z psami służbowymi.
 • Policyjni pozoranci w trakcie ćwiczeń z psami służbowymi.
 • Policyjni pozoranci w trakcie ćwiczeń z psami służbowymi.
 • Policyjni pozoranci w trakcie ćwiczeń z psami służbowymi.
 • Policyjni pozoranci w trakcie ćwiczeń z psami służbowymi.
 • Policyjni pozoranci w trakcie ćwiczeń z psami służbowymi.
 • Policyjni pozoranci w trakcie ćwiczeń z psami służbowymi.
 • Policyjni pozoranci w trakcie ćwiczeń z psami służbowymi.
 • Policyjni pozoranci w trakcie ćwiczeń z psami służbowymi.
 • Policyjni pozoranci w trakcie ćwiczeń z psami służbowymi.
 • Policyjni pozoranci w trakcie ćwiczeń z psami służbowymi.
 • Policyjni pozoranci w trakcie ćwiczeń z psami służbowymi.
Powrót na górę strony