Aktualności

Uroczyste wprowadzenie Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Data publikacji 29.02.2024

29 lutego 2024 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta insp. Ryszarda Jakubowskiego. Na uroczystość przybył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

Rozkazem personalnym numer 979 z dnia 26 lutego 2024 roku, Komendant Główny Policji przeniósł z urzędu insp. Ryszarda Jakubowskiego do dalszego pełnienia służby w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i mianował na stanowisko Komendanta.

W uroczystej zbiórce udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, kadra kierownicza Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Głównego Policji i wprowadzenia sztandaru Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Po odczytaniu rozkazu personalnego Komendanta Głównego Policji nastąpiło powitanie ze sztandarem przez nowego Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Następnie insp. Ryszard Jakubowski złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafałowi Kochańczykowi o objęciu obowiązków na tym stanowisku.

W kolejnej części uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia uczestników.
 
Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, który pogratulował insp. Ryszardowi Jakubowskiemu awansu podkreślając jego dotychczasową wzorową służbę i doświadczenie w szkolnictwie policyjnym.

Następnie nowo mianowany Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Ryszard Jakubowski podziękował za docenienie jego osoby oraz zaufanie jakim został obdarzony przez kierownictwo polskiej Policji.

Inspektor Ryszard Jakubowski to funkcjonariusz z ponad 32-letnim stażem służby w Policji, którą rozpoczął 1 września 1991 roku.  Większość lat służby Pan inspektor związany był ze Szkołą Policji w Słupsku, gdzie piastował stanowiska wykonawcze i kierownicze, m.in. takie jak: Kierownika Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego, Kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Dowodzenia.

Przygotowanie zawodowe i wysoko oceniane umiejętności spowodowały, że 27 października 2020 roku Komendant Główny Policji mianował insp. Ryszarda Jakubowskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły w Policji w Pile.

Wzorowa, profesjonalna służba, posiadane kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w Policji spowodowały, że z dniem 29 lutego 2024 r. decyzją Komendanta Głównego Policji, insp. Ryszard Jakubowski został mianowany Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 

 

nadkom. Damian Wroczyński

 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Uroczystość wprowadzenia Komendanta CSP w Legionowie.
 • Zdjęcie grupowe uczestników uroczystości.
Powrót na górę strony