Aktualności

POROZUMIENIE Z WODNYM OCHOTNICZYM POGOTOWIEM RATUNKOWYM PODPISANE

Data publikacji 23.02.2024

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom wypoczywającym nad wodą, to jeden z priorytetów dla Policji w czasie sezonu letniego. Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Jędrzejewska-Szpak podpisała porozumienie z kierownictwem Legionowskiego WOPR w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych oraz organizacji szkoleń i wymiany doświadczeń.

Wczoraj w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Jędrzejewska-Szpak Komendant szkoły podpisała porozumienie z Prezesem Krzysztofem Jaworskim i Wiceprezesem Beatą Dąbkowską-Witecką Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Głównym celem porozumienia to stworzenie warunków optymalnego wykorzystania możliwości technicznych i organizacyjnych do szkolenia kadry, słuchaczy CSP w Legionowie i ratowników Legionowskiego WOPR, rozwijanie współpracy w obszarze wymiany doświadczeń zawodowych oraz prowadzenie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Wymiernym efektem współpracy ma być między innymi organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego - specjalistycznego; wymiana wiedzy, umiejętności i doświadczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także krzewienie etyki ratowników wodnych oraz prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa na wodach.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w ramach współpracy, zobowiązało się między innymi do udostępnienia legionowskiemu WOPRowi, według możliwości, terenów, pomieszczeń, sprzętu i materiałów będących na wyposażeniu, do prowadzenia szkoleń kadry i słuchaczy szkoły oraz realizacji innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Promowane środowisku policyjnym będą wspólnie podjęte inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zobowiązało się między do udzielania pomocy w szkoleniu kadry oraz słuchaczy Centrum z zakresu ratownictwa wodnego - specjalistycznego; oraz udostępniania przedstawicielom Szkoły Policji, według możliwości, terenów, pomieszczeń. Legionowskie WOPR udzielać będzie również pomocy w organizacji szkoleń, konferencji i innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Z tej okazji policjanci przypominają o zasadach bezpiecznej kąpieli i odpowiedzialnym korzystaniu ze sprzętów motorowodnych.

Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik;

•  Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy;

•  Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;

•  Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią;

•  Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

•  Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

•  Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu.

Wszystko to z pewnością wpłynie na bezpośrednie bezpieczeństwo tysięcy osób wypoczywających nad samym Zalewem Zegrzyńskim jak i w jego okolicach.

 

nadkom. Damian Wroczyński

  • Komendant CSP wspólnie z kierownictwem WOPR.
  • Komendant CSP wspólnie z kierownictwem WOPR.
  • Komendant CSP wspólnie z kierownictwem WOPR.
Powrót na górę strony