Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lekcje bezpieczeństwa z wykładowcami CSP

Data publikacji 23.02.2024

Ogromną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odgrywają działania profilaktyczne dotyczące różnych obszarów zagrożeń, dlatego też policjanci Centrum Szkolenia Policji w Legionowie spotykają się z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. W ostatnich dniach w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie gościła asp. szt. Iwona Gierczek oraz podkom. Mariusz Boruch z Zakładu Służby Prewencyjnej, którzy z uczniami klas 5-8 rozmawiali o wzajemnym szacunku, cyberprzemocy, hejcie, a także przejawach demoralizacji oraz odpowiedzialności prawnej.

W ostatnich dniach gośćmi Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skrzeszewie byli wykładowcy Zakładu Służby Prewencyjnej asp. szt. Iwona Gierczak oraz podkom. Mariusz Boruch.  Policjanci przypomnieli zgromadzonym uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Nie zabrakło również rozmów na temat bezpiecznego korzystania z internetu, a także zawierania znajomości za pośrednictwem portali społecznościowych, utrzymywania korespondencji z osobami, których tożsamości nie znamy i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować. Ważnym zagadanieniem był także hejt, cyberprzemoc i mowa nienawiści. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest demoralizacja oraz, że podlegają odpowiedzialności prawnej, a za przekroczenie granic mogą ponieść surowe konsekwencje.

Tego rodzaju spotkania mają jeden cel - edukacja od najmłodszych lat oraz uchronienie dzieci i młodzieży przed różnego rodzajami zagrożeń, jak również wskazanie właściwego wzorca zachowań. Uczniowie zadawali wiele pytań, a wśród nich nie zabrakło również tych związanych z codzienną pracą policjanta.

 

nadkom. Damian Wroczyński

fot. ZSP

  • Policjant w trakcie prelekcji.
Powrót na górę strony