Aktualności

Solidne fundamenty bezpieczeństwa. Zakończenie szkolenia z "Incident Command System"

Data publikacji 09.02.2024

Po pięciu intensywnych dniach pełnych nauki, wymiany doświadczeń i budowania współpracy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, zakończyło się wyjątkowe szkolenie pn. „Incident Command System” Uroczystość zakończenia odbyła się w sali konferencyjnej, gdzie zebrani goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele najważniejszych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, mieli okazję podsumować intensywny tydzień pełen nowych wyzwań i zdobytej wiedzy.

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, w swoim przemówieniu podkreśliła nie tylko wagę tego szkolenia, ale także profesjonalizm i ogromne doświadczenie szkoleniowców z USA. Wyraziła również swoje najszczersze gratulacje uczestnikom, podkreślając ich zaangażowanie i determinację w zdobywaniu nowych umiejętności oraz doskonaleniu swoich kompetencji w obszarze reagowania na sytuacje kryzysowe.

Nie zabrakło również wdzięczności i uznania dla partnerów ze Stanów Zjednoczonych, którzy nie tylko przyczynili się do przeprowadzenia szkolenia na najwyższym poziomie, ale także dzielili się najlepszymi praktykami rządu USA w zakresie koordynacji reagowania na kryzysy. Komendant Jędrzejewska-Szpak serdecznie podziękowała przedstawicielom służb USA oraz Komendy Głównej Policji za ich wkład w rozwój współpracy i zaangażowanie w szkolenie.

W pięciodniowym szkoleniu udział wzięło 50 przedstawicieli polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu oraz potrzebie poszerzania wiedzy w obszarze zarządzania incydentami. Ta liczba potwierdza, że inicjatywa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony polskich służb i instytucji, co bierze się z faktu, że zdobyta wiedza i umiejętności mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli Polski oraz osób odwiedzających nasz kraj.

Zakończenie tego szkolenia to nie tylko moment podsumowania tygodniowej pracy, ale również początek nowej drogi, na której polskie służby będą kontynuować doskonalenie swoich umiejętności i współpracę z partnerami z zagranicy. Dzięki zdobytym na kursie kompetencjom będą one jeszcze bardziej skuteczne w reagowaniu na różnorodne sytuacje kryzysowe, co przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszego kraju.

Szkolenie "Incident Command System”, zrealizowane zostało przez Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych oraz Agencję Redukcji Zagrożeń Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki (DTRA) przy współpracy z Głównym Sztabem Policji Komendy Głównej Policji, a także Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 

nadkom. Damian Wroczyński
fot. asp. Robert Karyś/ ZDDiP

 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
 • Uczestniczy Szkolenia.
Powrót na górę strony