Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne szkolenie kształtujące empatię i wrażliwość

Za nami dwudniowe szkolenie pt. Identyfikacja i praca z osobami z grup wrażliwych. Kadra Centrum, a także słuchacze szkolenia podstawowego mieli okazję zmierzyć się z tematem właściwego postępowania z osobami reprezentującymi grupy wrażliwe i grupy mniejszościowe. Dyskutowano o reagowaniu na proceder handlu ludźmi, przestępstwach seksualnych, potrzebach osób po traumie i doświadczeniu tortur, a także empatycznym podejściu do pokrzywdzonych i zapewnieniu im profesjonalnego wsparcia.

Wykonując zadania służbowe policjant powinien dostosować swoje zachowanie do sytuacji i cech osób uczestniczących w zdarzeniu, w szczególności wieku, płci, narodowości i wyznania, a także uwzględniać uzasadnione potrzeby tych osób – to jedna z zasad etyki zawodowej policjanta, która bezpośrednio odnosi się do treści będących przedmiotem niedawnych warsztatów w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Policjanci i policjantki w toku służby mają kontakt z przeróżnym osobami, pochodzącymi ze zróżnicowanych środowisk. Przedstawiciele niektórych z nich, reprezentujący grupy mniejszościowe lub grupy wrażliwe, mogą mieć specjalne potrzeby, które mundurowi powinni uwzględniać. Wrażliwość na te uzasadnione potrzeby, a także empatia to przymioty, którymi powinien odznaczać się każdy policjant i każda policjantka. To dlatego jest to służba bardzo wymagająca, przeznaczona dla osób o szczególnym charakterze i kompetencjach, bo wymagająca połączenia ognia i wody - stanowczości i skuteczności z wrażliwością i empatią.

Kadra Centrum, a także przedstawiciele szkolenia zawodowego podstawowego mieli przyjemność wziąć udział w dwudniowych warsztatach pn. Identyfikacja i praca z osobami z grup wrażliwych, przygotowanych przez IOM Poland. Szkolenie, które mieliśmy okazję odbyć w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, składało się z zagadnień:

  • definicja grup wrażliwych, obszary, schemat, zasady pomocy;
  • identyfikacja i zasady pomocy osobom z doświadczeniem przemocy: osoby doświadczające tortur, handlu ludźmi i przestępstw przeciwko seksualności;
  • trauma i jej psychologiczne konsekwencje;
  • inne szczególne potrzeby związane ze zdrowiem psychicznym;
  • osoby z niepełnosprawnością
  • osoby LGBT+
  • identyfikacja i analiza przypadków, organizacja wsparcia

 

tekst: mł. asp. Dariusz Rajski/ Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ds. Ochrony Praw Człowieka

Powrót na górę strony