Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Słuchacze w Centrum Policji w Legionowie "symulują"

Data publikacji 05.02.2024

Taka plotka zaczęła krążyć po korytarzach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w piątkowy poranek. Podobno słuchacze zaczęli symulować całymi plutonami, a co jakiś czas do tego procederu miały dołączać nowe plutony. Informacja ta dotarła nawet do Kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych mł. insp. Adama Kuligowskiego, który postanowił osobiście przyjrzeć się całej sprawie. Po kilku chwilach Pan Kierownik był pewien - słuchacze "symulują".

Aby nie trzymać drogich czytelników w dalszym napięciu, należy wyjaśnić, że "symulacje", to ćwiczenia z przeprowadzania interwencji policyjnych w specjalnie w tym celu stworzonych obiektach, pozwalające zaaranżować różne miejsca i sytuacje, z którymi mogą zmierzyć się policjanci na szkoleniach zawodowych podstawowych i kursach specjalistycznych. Obecnie w procesie nauczania policjantów dominują metody z grupy praktycznych, tj. pokaz, instruktaż, ćwiczenia, czy symulacja. Metody te ułatwiają słuchaczom wykorzystywanie posiadanej przez nich wiedzy teoretycznej, a w przypadku policjantów kursów specjalistycznych wiedzy praktycznej, w rozwiązywaniu sytuacji i problemów zawodowych, z jakimi mogą się spotkać w czasie służby w jednostkach terenowych Policji.

Ćwiczenia takie jak symulacje, pozwalają na przedyskutowanie ewentualnych wątpliwości, wypracowanie optymalnego algorytmu wykonywania czynności oraz skonfrontowanie różnych doświadczeń zawodowych, teorii i praktyki. Symulacje uczą również podejmowania właściwych decyzji. Dlatego też słuchacze na tych zajęciach doskonalą swoje praktyczne umiejętności zarówno w podejmowaniu i przeprowadzaniu codziennych interwencji, jak również interwencji nietypowych, jak uwalnianie zakładników z pomieszczeń. Różnorodność miejsc i sytuacji pozwala w sposób realistyczny przedstawić warunki codziennej służby i podejmowanych przez policjantów interwencji, z taką różnicą, że wszystkie złe decyzje słuchaczy podczas zajęć na bieżąco wychwytują Instruktorzy Zakładu Interwencji Policyjnych czuwający nad całym przebiegiem ćwiczenia, przez co mogą na bieżąco korygować działania interweniujących policjantów. Na koniec omawiają błędy i niedociągnięcia, dzięki czemu słuchacze podczas kolejnych interwencji wiedzą jak się zachować, co robić i jakie decyzje muszą podejmować, aby przeprowadzić interwencję w sposób prawidłowy i bezpieczny.

Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych podczas kontroli nie ujawnił żadnych nieprawidłowości. Słuchaczy symulujących pod czujnym okiem instruktorów zostawiamy, mając nadzieję, że umiejętności wyniesione z tych ćwiczeń zaowocują w dalszej pracy, a sami udajemy się do swoich zadań służbowych.

 

tekst: mł. insp. Adam Kuligowski/ZIP
Fot. ZIP

  • Policjanci w trakcie zajęć z technik interwencji
  • Policjanci w trakcie zajęć z technik interwencji
  • Policjanci w trakcie zajęć z technik interwencji
  • Policjanci w trakcie zajęć z technik interwencji
  • Policjanci w trakcie zajęć z technik interwencji
Powrót na górę strony