Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z nowelizacji przepisów procedury „Niebieskie Karty”

Data publikacji 19.01.2024

W minionym tygodniu kom. Dorota Kozłowska z Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przeprowadziła szkolenie na temat „Procedura Niebieskie Karty w systemie przeciwdziałania przemocy domowej po zmianach” dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele wielu grup zawodowych koordynatorzy ośrodków pomocy społecznej, psychologowie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pielęgniarka ochrony zdrowia, Policja, pracownicy wydziałów oświaty oraz spraw społecznych i zdrowia Urzędu dzielnicy Praga-Południe, przedstawiciel komisji ds. rozwiazywania problemów alkoholowych oraz fundacji „Dajemy dzieciom siłę”.  

Rok 2023 był rokiem szczególnym pod względem nowelizacji przepisów prawnych, które ustawodawca wprowadził w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uchwaleniem ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 289) oraz ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 535), wdrożył obszerne zmiany w wielu aktach prawnych dotyczących tej tematyki. Obecna zmiana w systemie jest największą od 2010 r.

Przyjęte rozwiązania prawne mają na celu ochronę przed przemocą domową oraz poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania temu zjawisku na szczeblu centralnym, regionalnym oraz na szczeblu samorządu terytorialnego.

Znowelizowane przepisy nie tylko zmodyfikowały pracę zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, ale praktycznie wymogły zbudowanie od początku systemu przeciwdziałania przemocy domowej, przede wszystkim w aspekcie powołania nowych zespołów interdyscyplinarnych, które musiały przyjąć nowe regulaminy, na mocy których zostały powołane w miejsce dotychczasowych grup roboczych nowe grupy diagnostyczno - pomocowe.

Nowa rzeczywistość prawna spowodowała potrzebę udziału w szkoleniach przedstawicieli grup zawodowych ustawowo zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie przemocy domowej, a odpowiedzią na nią było przedmiotowe szkolenie.

W trakcie spotkania policjantka przedstawiła zmiany w przepisach prawnych dotyczących procedury „Niebieskie Karty” oraz zaprezentowała wzór wypełnionego prawidłowo formularza „Niebieska Karta - A”.

Szkolenie było również okazją do dyskusji z jego uczestnikami na temat różnorodnych trudności związanych z wdrażaniem nowych przepisów. Prelegentka wyjaśniła wątpliwości związane z realizacją czynności w ramach wskazanej procedury. Dodatkowo tematem spotkania było omówienie współpracy poszczególnych instytucji działających w systemie przeciwdziałania przemocy domowej.

Jako kadra dydaktyczna zawsze z chęcią korzystamy z możliwości wymiany doświadczeń na każdej płaszczyźnie, a szczególnie doceniamy jej perspektywę wśród lokalnej społeczności.
Wyrażamy przekonanie, że podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez udział w tego typu przedsięwzięciach to czynnik, który zdecydowanie przyczynia się do eliminacji zjawiska przemocy domowej w szerokim zakresie.

kom. D. Kozłowska ZSP,  asp. szt. I. Gierczak ZSP

 

Powrót na górę strony