Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Po pierwsze człowiek

Data publikacji 28.12.2023

Negocjacje policyjne to jedna z podstawowych form działalności Policji w sytuacjach kryzysowych. Jest to narzędzie służące do rozwiązywania w sposób pokojowy często najtrudniejszych sytuacji, w czasie których bezpośrednio zagrożone jest życie lub zdrowie człowieka. W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się spotkanie 222 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oraz słuchaczy kursów specjalistycznych z krajowym koordynatorem ds. negocjacji policyjnych mł. insp. Dariuszem Potrząsajem z Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.

Na samym początku spotkania mł. insp. Dariusz Potrząsaj wyjaśnił słuchaczom, czym są negocjacje policyjne oraz określił sytuacje, w których negocjacje mogą być prowadzone. Podkreślił, że negocjatorzy policyjni zawsze dążą do rozwiązania sytuacji kryzysowej bez użycia siły oraz starają się minimalizować zagrożenie dla innych funkcjonariuszy, ofiar i sprawców sytuacji kryzysowych.

Zaznaczył, że głównym zadaniem negocjatora jest rozmowa, która ma na celu deeskalację zachowań sprawcy – obniżenie negatywnych emocji i powrót do racjonalnego myślenia. Podkreślił, że czasami dzięki prowadzonym negocjacjom możliwe jest również pozyskanie czasu potrzebnego na zastosowanie innych opcji rozwiązania sytuacji kryzysowej np. możliwości bezpiecznego reagowania sił policyjnych.

Mł. insp. Dariusz Potrząsaj w trakcie swojego wystąpienia udzielił słuchaczom praktycznych rad i wskazówek, które bez wątpienia będą przydatne w trakcie prowadzenia tzw. prenegocjacji, czyli rozmów o charakterze negocjacyjnym prowadzonych przez funkcjonariuszy znajdujących się na miejscu zdarzenia do czasu przybycia zawodowego negocjatora. Ponadto, opisał słuchaczom strukturę systemu negocjacji policyjnych. Powiedział kto może zostać negocjatorem policyjnym oraz w jaki sposób negocjatorzy są szkoleni.

Negocjatorem może zostać osoba, którą cechuje spokój, opanowanie, cierpliwość, stabilność emocjonalna, a przede wszystkim musi to być osoba, która wykazuje się dużym poziomem empatii. Nie może to być jednak ktoś kto jest podatny na manipulacje ze strony osób trzecich. Dobrym negocjatorem będzie ten, kto potrafi przede wszystkim słuchać ludzi znajdujących się w kryzysie.

Na zakończenie spotkania prelegent, zachęcił chętnych funkcjonariuszy do udziału w procedurze doboru do sekcji lub grup negocjacyjnych. Zaznaczył jednak, że osoby te muszę identyfikować się z mottem negocjatorów, które brzmi - „Po pierwsze człowiek”.

podkom. Kamila Sitkowska - kooordynator Psychologów CSP w Legionowie, asp. Robert Karyś ZDDiP

 

Powrót na górę strony