Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwalczanie przestepczości narkotykowej

Data publikacji 07.11.2023

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, odbyła się czwarta w tym roku, edycja kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. W trwającym dziesięć dni szkoleniowych kursie, swoją wiedzę i umiejętności podnosiło 20 policjantów, zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Prowadzącym kurs był st.asp. Wojciech Nawrocki z Zakładu Służby Kryminalnej.

Podczas części teoretycznej zajęć, słuchacze mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi zwalczania przestępczości narkotykowej. Zdobyli wiedzę dotyczącą narkotyków, prekursorów występujących na terenie Polski i Unii Europejskiej. Omówione zostały wybrane metody wytwarzania substancji oraz poruszona została tematyka neutralizacji miejsc ich produkcji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że kursanci zostali zapoznani z aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce i UE dotyczącymi zwalczania przestępczości narkotykowej.   

Ugruntowana wiedza teoretyczna, została wykorzystana podczas ćwiczeń praktycznych. Odbyły się one w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach, imitujących wytwarzanie narkotyków. Policjanci mieli możliwość realizacji czynności, jakie mogliby napotkać w trakcie likwidacji prawdziwych laboratoriów narkotykowych. Celem tych zajęć, było przedstawienie funkcjonariuszom możliwych zagrożeń występujących w tego typu miejscach. 

Wskazano konieczność użycia podstawowych środków ochrony osobistej m.in. w postaci odzieży ochronnej oraz sprzętu do ochrony dróg oddechowych. Kursanci wykonywali czynności z zastosowaniem właśnie takich środków ochrony osobistej. W trakcie kursu poruszono również tematykę związaną z pracą operacyjną oraz elementami rozpoznania przed realizacją sprawy operacyjnej.  

Dodatkowo, zgodnie z tematyką kursu, przekazano treści związane z nielegalnymi uprawami konopi innych niż włókniste. Zdobyta wiedza teoretyczna została wykorzystana podczas ćwiczeń praktycznych w przygotowanej specjalnie na potrzeby kursu pracowni narkotykowej. W kolejnych dniach kursu przeprowadzono wykład i pokaz użycia psa służbowego w zwalczaniu przestępczości narkotykowej; poruszono też tematykę związaną z zagrożeniami wynikającymi z możliwości wybuchu przestrzennego oraz obecności materiałów i urządzeń wybuchowych na miejscu nielegalnej produkcji narkotyków.

Wykłady prowadzone były przez wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej, przy współudziale wykładowców z Zakładu Techniki Operacyjnej, Zakładu Kynologii Policyjnej i Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zajęcia przedmiotowego kursu, zostały wzbogacone o wiedzę i doświadczenie zaproszonych gości i specjalistów z jednostek policyjnych jak i pozapolicyjnych oraz wydziałów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w Polsce.

 

Powrót na górę strony