Aktualności

Ujawnili nieprawidłowości w transporcie drogowym

Data publikacji 06.11.2023

Parę dni temu w miejscowości Wierzbica w gminie Serock, wykładowcy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przeprowadzili zajęcia praktyczne z zakresu transportu drogowego ze słuchaczami kursu specjalistycznego RD-5/23. Wsparcia merytorycznego udzielili policjanci z Komend Wojewódzkich Policji – delegowanych do pomocy w prowadzeniu kursów ruchu drogowego. Realizacja zajęć polegała na dokonywaniu kontroli drogowych pojazdów ciężarowych wykonujących przewóz w warunkach rzeczywistych, co w jednym przypadku poskutkowało wykryciem w trakcie takiego przewozu wielu nieprawidłowości.

Policjanci prowadzący zajęcia asp. Bartosz Wiatrowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  zs. w Radomiu oraz asp. Michał Zwara z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódziej Policji w Gdańsku po dokonaniu analizy zgromadzonych w czasie kontroli dokumentów kierującego pojazdem ciężarowym stwierdzili, że nie stosuje się on do przepisów unijnych dotyczących norm prowadzenia pojazdu oraz odpoczynków. Kontrolowany kierowca, zatrzymany na gorącym uczynku podczas posługiwania się kartą do tachografu innego kierowcy, fałszował zapisy urządzenia rejestrującego czas pracy prowadząc pojazd przez ponad 16 godzin bez wymaganego przepisami odpoczynku dziennego. Kierowca aktualnie kończył zadanie przewozowe rozpoczęte we Włoszech, kierując się na bazę swojego przedsiębiorstwa zlokalizowanego w pobliżu Wyszkowa.

Nieprawidłowości stwierdzono  również podczas realizacji wcześniejszych przewozów wykonywanych przez tego kierowcę, gdyż kontrola drogowa obejmowała swoim zakresem zarówno dzień bieżący jak i 28 dni poprzednich. Jak wynikało z dokumentacji oraz z rozmowy z kierującym, zaplanowane przez pracodawcę przewozy wymuszały na nim konieczność stosowania nielegalnych praktyk, tak aby dotrzymać ustalonych terminów dostaw ładunków. W takim przypadku, jak stanowią przepisy ustawy o transporcie drogowym, odpowiedzialnym za powstanie tylu naruszeń jest nie tylko kierowca, ale również przewoźnik wraz z osobą zarządzającą transportem w imieniu przewoźnika, gdyż to oni powinni zapewnić kierowcy odpowiedni rozkład dnia pracy tak aby znalazł on w trasie czas na odpoczynek.

Po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania administracyjnego ostateczna wysokość kary nałożonej na przewoźnika osiągnąć może kwotę 11 tys. zł, natomiast w przypadku osoby zarządzającej 3 tys. zł.

Ze względu na liczne naruszenia, których dopuścił się także kierowca (na kwotę około 4500 zł), został wobec niego skierowany wniosek o ukaranie do sądu, a za oszustwo polegające na wykorzystaniu karty innego kierowcy stracił on prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Kierowcę zobligowano również do odbioru odpoczynku, którego nie miał od co najmniej kilkunastu godzin.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom udało się wyeliminować potencjalne niebezpieczeństwo jakie mógł stwarzać ten uczestnik ruchu prowadząc pojazd ciężarowy po drodze publicznej.

 

Powrót na górę strony