Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy zawarte

Data publikacji 26.10.2023

Dzisiaj Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Jędrzejewska-Szpak oraz Jakub Romelczyk Prokurator Regionalny w Warszawie zawarli obustronne porozumienie. Współpraca Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Prokuratury Regionalnej w Warszawie będzie polegała na wymianie wiedzy i doświadczeń oraz organizacji i prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym.Owocem tak istotnej inicjatywy będzie z pewnością nie tylko wzajemna wymiana doświadczeń, ale również podniesienie kompetencji zawodowych zarówno prokuratorów, jak i policjantów, szczególnie w obszarach bezpośrednio związanych z ich współdziałaniem na polu zwalczania przestępczości.

Przedmiotowe porozumienie to już kolejne zawarte pomiędzy naszą szkoła, a instytucją lub orgaznizacją. Tego typu inicjatywy to dowód na to, jak ważne dla kierownictwa i kadry Centrum Szkolenia Polcji w Legionowie są kwestie wymiany doświadczeń oraz poszerzania horyzontów w zakresie wymiany doświdczeń w obszarze organizowania i prowadzenia szkoleń oraz działaności profilaktycznej.

nadkom. E. Kuligowska

 

Powrót na górę strony