Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instruktorzy strzelań policyjnych zakończyli kurs

Data publikacji 13.09.2023

Dzisiaj zakończył się kurs specjalistyczny dla policjantów przewidzianych do pełnienia funkcji instruktora strzelań policyjnych. 15 funkcjonariuszy z kursu ISP2/23 przez cztery tygodnie zdobywało wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną dotyczącą posługiwania się bronią palną. Wszystko to zakończyło się pomyślnie zdanymi egzaminami. Gratulujemy!

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu instruktorów strzelań policyjnych było pozytywne przejście postępowania kwalifikacyjnego, które odbyło się w maju i czerwcu br. Kandydat wówczas musiał wykazać się umiejętnościami posługiwania się bronią palną zarówno w strzelaniach precyzyjnych jak i szybkich. Do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym przystąpiło 81 osób. Po zakończeniu kwalifikacji do drugiej edycji szkolenia zakwalifikowało się 15 uczestników, którzy w dniu 16 sierpnia  br. rozpoczęli zajęcia.

Przez ponad cztery tygodnie szkolenia uczestnicy kursu zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia zajęć z zakresu szkolenia strzeleckiego. Policjanci biorący udział w zajęciach reprezentowali jednostki terenowe Policji z komend wojewódzkich w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowa oraz Centralnego Biura Śledczego Policji i Centrum Szkolenia Policji  w Legionowie.

Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu, który składał się z dwóch etapów: testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności instruktorskich. Egzamin praktyczny polegał na zaplanowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć z zakresu szkolenia strzeleckiego z grupą policjantów.

Do końca roku w Centrum przewidziano jeszcze kolejne dwie edycje kursu dla instruktorów strzelań policyjnych.

Gratulujemy absolwentom i życzymy efektywnego przekazywania wiedzy z zakresu szkolenia strzeleckiego swoim kolegom w jednostkach.  

nadkom. E. Kuligowska WP, st. sierż. W. Rusicki  ZIP

  • 1
Powrót na górę strony